comori.org
comori.org

1. Cântaţi Domnului o cântare nouă, pentru că a făcut lucruri minunate: dreapta Sa şi braţul sfinţeniei Sale au lucrat mântuire pentru El.

2. Domnul a făcut cunoscut mântuirea Sa, Şi-a descoperit dreptatea în ochii naţiunilor.

3. Şi-a amintit de bunătatea Sa şi de credincioşia Sa faţă de casa lui Israel; toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

4. Strigaţi de bucurie către Domnul, tot pământul! Izbucniţi şi strigaţi cu cântări de triumf şi cântaţi psalmi!

5. Cântaţi psalmi Domnului cu harfa, cu harfa şi cu glas de cântare!

6. Cu trâmbiţe şi sunet de corn, strigaţi de bucurie înaintea Împăratului, Domnul!

7. Să mugească marea şi tot ce o umple, lumea şi cei care locuiesc în ea,

8. să bată din palme râurile, să cânte de bucurie munţii împreună

9. înaintea Domnului! Pentru că El vine să judece pământul: El va judeca lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire.