comori.org
comori.org

1. Ascultă, Doamne, cauza dreaptă, ia aminte la strigătul meu, pleacă urechea la rugăciunea mea, care nu se înalţă de pe buze înşelătoare.

2. Dreptul meu să vină din prezenţa Ta, ochii Tăi să privească la dreptate.

3. Tu mi-ai cercetat inima, m-ai cercetat noaptea, m-ai încercat în cuptor, n-ai găsit nimic; gândul meu nu este altfel decât cuvântul meu.

4. În ce priveşte faptele oamenilor, după cuvântul buzelor Tale, eu m-am păzit de căile celui violent.

5. Când Tu îmi ţii paşii pe cărările Tale, picioarele nu mi se clatină.

6. Te-am chemat, pentru că îmi vei răspunde, Dumnezeule: pleacă-Ţi urechea spre mine, ascultă cuvintele mele.

7. Arată-Ţi bunătatea Ta cea minunată, Tu, care prin dreapta Ta salvezi de adversari, pe cei care se încred în Tine.

8. Păzeşte-mă ca lumina ochiului, ascunde-mă sub umbra aripilor Tale

9. de cei răi, care mă asupresc, de vrăjmaşii mei de moarte, care mă înconjoară.

10. Sunt închişi în propria lor grăsime; cu gura lor vorbesc cu mândrie.

11. Acum ne înconjoară la fiecare pas al nostru; îşi îndreaptă ochii ca să ne arunce la pământ.

12. Este asemenea unui leu lacom să sfâşie şi ca un leu tânăr care pândeşte în locuri ascunse.

13. Ridică-Te, Doamne, ia-o înaintea lui, doboară-l! Scapă-mi sufletul de cel rău cu sabia Ta,

14. de oameni, cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia; partea lor este în această viaţă şi le umpli pântecele cu bunurile Tale ascunse. Ei au fii din belşug şi lasă prisosul lor copiilor lor.

15. Eu voi vedea faţa Ta în dreptate; când mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău.