comori.org
comori.org

1. Inima mea clocoteşte de un cuvânt bun; spun ce am compus despre Împăratul. Limba mea este pana unui scriitor iscusit.

2. Tu eşti mai frumos decât fiii oamenilor; harul este turnat pe buzele Tale: de aceea Dumnezeu Te-a binecuvântat pentru totdeauna.

3. Încinge-Ţi sabia la coapsă, viteazule, măreţia Ta şi splendoarea Ta;

4. şi, victorios în măreţia Ta, înaintează pentru adevăr, blândeţe şi dreptate, şi dreapta Ta Îţi va arăta fapte înfricoşătoare.

5. Săgeţile Tale sunt ascuţite – sub Tine vor cădea popoare – în inima vrăjmaşilor Împăratului.

6. Tronul Tău, Dumnezeule, este în vecii vecilor; sceptrul împărăţiei Tale este un sceptru de dreptate.

7. Tu ai iubit dreptatea şi ai urât răutatea; de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.

8. Toate veşmintele Tale sunt smirnă, aloe şi casie; din palate de fildeş Te-au înveselit instrumente cu coarde.

9. Fiice de împăraţi sunt printre doamnele Tale de onoare; împărăteasa stă la dreapta Ta în aur de Ofir.

10. Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă-ţi urechea; şi uită pe poporul tău şi casa tatălui tău;

11. şi Împăratul îţi va dori frumuseţea; pentru că este domnul tău, adoră-l!

12. Şi cu un dar, fiica Tirului, cei mai bogaţi din popor vor căuta bunăvoinţa ta.

13. Fiica Împăratului este plină de glorie înăuntru; veşmântul său este întreţesut cu aur.

14. Ea va fi adusă Împăratului în veşminte brodate; fecioarele care o urmează, însoţitoarele ei, îţi vor fi aduse.

15. Vor fi aduse cu bucurie şi veselie, vor intra în palatul Împăratului.

16. În locul părinţilor tăi vor fi fiii tăi; îi vei pune căpetenii peste toată ţara.

17. Voi aminti Numele Tău în toate generaţiile; de aceea popoarele Te vor lăuda în vecii vecilor.