comori.org
comori.org

1. Doamne, aminteşte-Ţi de David, de toate necazurile lui!

2. Cum I-a jurat el Domnului, a făcut un jurământ Puternicului lui Iacov:

3. „Nu voi intra în cortul casei mele, nu mă voi sui pe aşternutul patului meu,

4. nu voi îngădui ochilor mei să doarmă, pleoapelor mele să dormiteze,

5. până nu voi găsi un loc pentru Domnul, locaşuri pentru Puternicul lui Iacov“.

6. Iată, noi am auzit de el la Efrata, l-am găsit în câmpiile Iaar.

7. „Să intrăm în locaşurile Lui, să ne închinăm înaintea aşternutului picioarelor Lui!

8. Ridică-Te, Doamne, la odihna Ta, Tu şi chivotul puterii Tale!

9. Preoţii Tăi să se îmbrace cu dreptate şi sfinţii Tăi să cânte de bucurie!

10. Pentru David, slujitorul Tău, nu întoarce faţa de la unsul Tău!“

11. Domnul i-a jurat lui David în adevăr, nu Se va întoarce de la aceasta: „Din rodul trupului tău voi pune pe tronul tău.

12. Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu şi mărturiile Mele, în care îi voi învăţa, fiii lor vor şedea pentru totdeauna pe tronul tău“.

13. Pentru că Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui; şi a zis:

14. „Acesta este odihna Mea pentru totdeauna, aici voi locui, pentru că l-am dorit.

15. Voi binecuvânta din belşug hrana sa, voi sătura cu pâine pe săracii săi;

16. şi-i voi îmbrăca pe preoţii săi cu mântuire; şi sfinţii săi vor izbucni în cântări de bucurie.

17. Acolo voi face să înmugurească puterea lui pentru David, voi pregăti o lumină pentru unsul Meu.

18. Îi voi acoperi pe vrăjmaşii săi cu ruşine şi cununa lui va înflori peste el“.