comori.org
comori.org

1. Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit şi stai departe de mântuirea mea, de cuvintele geamătului meu?

2. Dumnezeul meu! Strig ziua şi nu-mi răspunzi; şi noaptea, şi nu am odihnă.

3. Totuşi Tu eşti Cel Sfânt, Tu, care locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.

4. Părinţii noştri s-au încrezut în Tine; s-au încrezut şi Tu i-ai scăpat.

5. Au strigat către Tine şi au fost salvaţi; s-au încrezut în Tine şi n-au fost daţi de ruşine.

6. Dar eu sunt vierme, şi nu om: ocara oamenilor şi dispreţuitul poporului.

7. Toţi cei care mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap:

8. „Se încrede în Domnul, să-l scape, să-l salveze, pentru că Îşi găseşte plăcerea în el!“

9. Dar Tu eşti Cel care m-ai scos din pântece; Tu mi-ai dat încredere la sânii mamei mele.

10. Din pântece Ţi-am fost dat Ţie; din pântecele mamei mele, Tu eşti Dumnezeul meu.

11. Nu Te depărta de mine, pentru că necazul este aproape, pentru că nu este nimeni să ajute.

12. Mulţi tauri m-au înconjurat, cei puternici din Basan m-au împresurat.

13. Şi-au deschis gura împotriva mea ca un leu care sfâşie şi răcneşte.

14. Sunt vărsat ca apa şi toate oasele mi se desfac. Inima îmi este ca ceara, se topeşte înăuntrul meu.

15. Mi se usucă puterea ca lutul şi mi se lipeşte limba de cerul gurii; şi m-ai adus în ţărâna morţii.

16. Pentru că nişte câini m-au înconjurat, o ceată de răufăcători m-a împresurat; mi-au străpuns mâinile şi picioarele.

17. Îmi pot număra toate oasele: ei se uită la mine şi mă privesc;

18. îşi împart hainele mele între ei şi pentru cămaşa mea aruncă sorţi.

19. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta! Tăria mea, grăbeşte-Te să-mi ajuţi!

20. Scapă-mi sufletul de sabie, pe singurul meu de laba câinelui.

21. Scapă-mă din gura leului.Mi-ai răspuns dintre coarnele bivolilor.

22. Voi vesti Numele Tău fraţilor mei, Te voi lăuda în mijlocul adunării.

23. Cei care vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L; toată sămânţa lui Iacov, glorificaţi-L; şi temeţi-vă de El, toată sămânţa lui Israel.

24. Pentru că El n-a dispreţuit, nici n-a desconsiderat necazul celui întristat şi nu Şi-a ascuns faţa de la el; ci, când a strigat către El, l-a auzit.

25. De la Tine vine lauda mea în adunarea cea mare. Îmi voi împlini jurămintele înaintea celor care se tem de El.

26. Cei săraci vor mânca şi se vor sătura; cei care-L caută pe Domnul Îl vor lăuda; inima voastră va trăi pentru totdeauna.

27. Toate marginile pământului îşi vor aminti şi se vor întoarce la Domnul şi toate familiile naţiunilor se vor închina înaintea Ta.

28. Pentru că împărăţia este a Domnului şi El stăpâneşte între naţiuni.

29. Toţi cei puternici ai pământului vor mânca şi se vor închina: toţi cei care coboară în ţărână se vor pleca înaintea Lui, şi cel care nu-şi poate păstra sufletul viu.

30. O sămânţă Îi va sluji; se va vorbi despre Domnul generaţiei care va veni.

31. Vor veni şi vor istorisi dreptatea Lui unui popor care se va naşte – că El a făcut aceasta.