comori.org
comori.org

1. La Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul.

2. Dumnezeul meu, în Tine mi-am pus încrederea; să nu fiu dat de ruşine, să nu triumfe vrăjmaşii mei asupra mea.

3. Nu, nici unul din cei care Te aşteaptă pe Tine nu va fi dat de ruşine; de ruşine vor fi cei care lucrează cu viclenie, fără temei.

4. Fă-mi cunoscut căile Tale, Doamne, învaţă-mă cărările Tale!

5. Condu-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă, pentru că Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele; pe Tine Te aştept toată ziua.

6. Aminteşte-Ţi de îndurarea Ta, Doamne, şi de bunătatea Ta, pentru că sunt dintotdeauna.

7. Nu-Ţi aminti de păcatele tinereţii mele, nici de nelegiuirile mele; după îndurarea Ta, aminteşte-Ţi de mine, pentru bunătatea Ta, Doamne.

8. Domnul este bun şi drept, de aceea arată El păcătoşilor calea.

9. El îi face pe cei smeriţi să umble în dreptate şi îi învaţă pe cei smeriţi calea Sa.

10. Toate cărările Domnului sunt îndurare şi adevăr pentru cei care păzesc legământul Său şi mărturiile Sale.

11. Pentru Numele Tău, Doamne, îmi vei ierta nelegiuirea, pentru că este mare.

12. Cine este omul care se teme de Domnul? El îl va învăţa calea pe care s-o aleagă.

13. Sufletul său va locui în mijlocul binelui, sămânţa sa va stăpâni pământul.

14. Domnul Se destăinuie celor care se tem de El, pentru a le face cunoscut legământul Său.

15. Ochii mei sunt întotdeauna către Domnul, pentru că El îmi scoate picioarele din cursă.

16. Întoarce-Te spre mine şi îndură-Te de mine, pentru că sunt singur şi întristat.

17. Necazurile inimii mele s-au mărit; scoate-mă din strâmtorarea mea.

18. Priveşte întristarea mea şi durerile mele şi iartă-mi toate păcatele.

19. Priveşte pe vrăjmaşii mei, pentru că sunt mulţi şi mă urăsc cu o ură violentă.

20. Păzeşte-mi sufletul şi scapă-mă; să nu fiu dat de ruşine, pentru că m-am încrezut în Tine.

21. Corectitudinea şi dreptatea să mă păzească, pentru că în Tine îmi pun speranţa.

22. Dumnezeule, răscumpără pe Israel din toate necazurile lui.