comori.org
comori.org

1. Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că în Tine mă încred.

2. Eu am spus Domnului: „Tu eşti Domnul meu! Bunătatea mea nu se înalţă până la Tine!“

3. Despre sfinţii care sunt pe pământ şi despre cei aleşi ai spus: „Toată plăcerea Mea este în ei“.

4. Durerile celor care aleargă după un alt dumnezeu se vor înmulţi; nu voi turna darurile lor de băutură de sânge şi nu voi pune numele lor pe buzele mele.

5. Domnul este partea moştenirii mele şi a paharului meu; Tu îmi asiguri sorţul.

6. Frânghiile de măsurat mi-au căzut în locuri plăcute, da, am o moştenire frumoasă.

7. Voi binecuvânta pe Domnul care mă sfătuieşte; chiar în timpul nopţilor, lăuntrul meu mă învaţă.

8. Am pus întotdeauna pe Domnul înaintea mea; pentru că El este la dreapta mea, nu mă voi clătina.

9. De aceea mi se bucură inima şi mi se veseleşte sufletul, chiar carnea mea se va odihni în siguranţă.

10. Pentru că nu vei părăsi sufletul meu în Locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.

11. Îmi vei face cunoscută cărarea vieţii; faţa Ta este belşug de bucurie, la dreapta Ta sunt desfătări pentru totdeauna.