comori.org
comori.org

1. Dumnezeu este adăpostul şi tăria noastră, un ajutor în necazuri, întotdeauna uşor de găsit.

2. De aceea nu ne vom teme, chiar dacă s-ar răsturna pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor,

3. chiar dacă apele lor ar vui şi ar spumega, de s-ar cutremura munţii prin înălţarea lor. Oprire.

4. Este un râu ale cărui pâraie înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaş al locuinţelor Celui Preaînalt.

5. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se va clătina. Dumnezeu o va ajuta în revărsatul zorilor.

6. Naţiunile vuiesc, împărăţiile se clatină; El a făcut să I se audă glasul: pământul se topeşte.

7. Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn înalt pentru noi. Oprire.

8. Veniţi, priviţi faptele Domnului, ce pustiiri a făcut pe pământ.

9. El a făcut să înceteze războaiele până la marginea pământului; El zdrobeşte arcul şi frânge suliţa, arde carele în foc.

10. Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu voi fi înălţat printre naţiuni, voi fi înălţat pe pământ.

11. Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn înalt pentru noi. Oprire.