comori.org
comori.org

1. Ai milă de mine, Dumnezeule, după bunătatea Ta! După măreţia îndurărilor Tale, şterge-mi fărădelegile.

2. Spală-mi deplin fărădelegea mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu.

3. Pentru că-mi cunosc nelegiuirile şi păcatul meu este întotdeauna înaintea mea.

4. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea ochilor Tăi; aşa că eşti îndreptăţit când vorbeşti, eşti curat când judeci.

5. Iată, am fost născut în nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama mea.

6. Iată, Ţie Îţi place adevărul în omul dinăuntru şi mă vei face să cunosc înţelepciunea în taina inimii mele.

7. Curăţeşte-mă de păcat cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada.

8. Fă-mă să aud veselie şi bucurie, ca să se bucure oasele pe care le-ai zdrobit.

9. Ascunde-Ţi faţa de păcatele mele şi şterge toate nelegiuirile mele.

10. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, şi înnoieşte înăuntrul meu un duh statornic.

11. Nu mă îndepărta de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel sfânt.

12. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi susţine-mă cu un duh binevoitor.

13. Pe cei care încalcă legea îi voi învăţa căile Tale şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.

14. Scapă-mă de vina sângelui, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele: limba mea va cânta tare dreptatea Ta.

15. Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta.

16. Pentru că nu-Ţi place jertfa, altfel aş aduce-o; arderea-de-tot nu-Ţi este plăcută.

17. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi smerită!

18. Fă bine Sionului, în bunătatea Ta; zideşte zidurile Ierusalimului.

19. Atunci vei găsi plăcere în jertfe ale dreptăţii: în arderea de-tot şi în jertfa întreagă; atunci se vor aduce tauri pe altarul Tău.