comori.org
comori.org

1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din ceruri! Lăudaţi L în locurile înalte!

2. Lăudaţi-L, toţi îngerii Săi! Lăudaţi-L, toate oştirile Sale!

3. Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele luminii!

4. Lăudaţi-L, ceruri ale cerurilor şi voi, ape, care sunteţi mai presus de ceruri.

5. Să laude Numele Domnului; pentru că El a poruncit, şi au fost create.

6. Şi le-a aşezat în vecii vecilor; a dat o hotărâre şi nu va trece.

7. Lăudaţi pe Domnul de pe pământ, voi, monştri ai mării şi toate adâncurile;

8. foc şi grindină, zăpadă şi abur, vânt al furtunii care împlineşti Cuvântul Său,

9. munţi şi toate dealurile, pomi roditori şi toţi cedrii,

10. fiare şi toate vitele, reptile şi păsări înaripate,

11. împăraţi ai pământului şi toate popoarele, cei mari şi toţi judecătorii pământului,

12. feciori şi fecioare, bătrâni şi tineri:

13. să laude Numele Domnului, pentru că Numele Său este foarte înălţat; măreţia Sa este mai presus de pământ şi de ceruri

14. şi El a înălţat cornul poporului Său, lauda tuturor sfinţilor Săi, a fiilor lui Israel, poporul care este aproape de El. Lăudaţi pe Domnul!a