comori.org
comori.org

1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi, voi, slujitori ai Domnului, lăudaţi Numele Domnului!

2. Fie Numele Domnului binecuvântat, de acum şi pentru totdeauna!

3. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat!

4. Domnul este preaînalt, mai presus de toate naţiunile; gloria Lui este mai presus de ceruri.

5. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru? El Şi-a aşezat locuinţa în înălţime.

6. El Se pleacă să privească în ceruri şi pe pământ.

7. El îl ridică din ţărână pe cel sărac, îl înalţă din gunoi pe cel lipsit,

8. ca să şadă cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său.

9. El face ca femeia stearpă să locuiască într-o casă, ca o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!