comori.org
comori.org

1. Lăudaţi pe Domnul! Laudă, suflete al meu, pe Domnul!

2. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi cânta psalmi Dumnezeului meu cât voi fi.

3. Nu vă încredeţi în cei mari, în fiul omului, în care nu este salvare.

4. Suflarea lui iese, el se întoarce în pământul lui; în aceeaşi zi planurile lui pier.

5. Ferice de acela care-L are pe Dumnezeul lui Iacov ca ajutor al lui, a cărui speranţă este în Domnul Dumnezeul său,

6. care a făcut cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în ele, care păzeşte adevărul pentru totdeauna,

7. care face judecată pentru cei asupriţi, care dă pâine celor flămânzi:Domnul îi eliberează pe cei încătuşaţi.

8. Domnul deschide ochii orbilor,Domnul îi ridică pe cei încovoiaţi,Domnul îi iubeşte pe cei drepţi.

9. Domnul îi păzeşte pe străini; susţine pe orfan şi pe văduvă, dar suceşte calea celor răi.

10. Domnul va împărăţi pentru totdeauna; Dumnezeul tău, Sioane, este din generaţie în generaţie! Lăudaţi pe Domnul!