comori.org
comori.org

1. Îndură-Te de mine, Dumnezeule, îndură-Te de mine! Pentru că în Tine se adăposteşte sufletul meu; şi sub umbra aripilor Tale mă adăpostesc, până vor trece nenorocirile.

2. Voi striga către Dumnezeul cel Preaînalt, către Dumnezeu, care împlineşte toate pentru mine.

3. El a trimis din ceruri şi m-a salvat, El a acoperit de ruşine pe cel care voia să mă înghită. Oprire. Dumnezeu a trimis bunătatea Sa şi adevărul Său.

4. Sufletul meu este în mijlocul leilor; stau culcat printre cei care suflă flăcări – fiii oamenilor, ai căror dinţi sunt suliţe şi săgeţi şi a căror limbă este o sabie ascuţită.

5. Înalţă-Te, Dumnezeule, mai presus de ceruri, gloria Ta să fie peste tot pământul!

6. Ei au pregătit un laţ pentru paşii mei; sufletul meu s-a încovoiat; au săpat o groapă înaintea mea, au căzut în mijlocul ei. Oprire.

7. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare: voi cânta, da, voi cânta psalmi.

8. Trezeşte-te, suflete al meu! Treziţi-vă, liră şi harfă! Mă voi trezi în zori.

9. Te voi lăuda printre popoare, Doamne! Îţi voi cânta psalmi printre popoare!

10. Pentru că bunătatea Ta este mare până la ceruri, şi adevărul Tău până la nori.

11. Înalţă-Te, Dumnezeule, mai presus de ceruri; gloria Ta să fie peste tot pământul!