comori.org
comori.org

1. Ferice de acela a cărui fărădelege este iertată, al cărui păcat este acoperit!

2. Ferice de omul căruia Domnul nu-i socoteşte nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie!

3. Când tăceam, mi se topeau oasele de geamătul meu toată ziua.

4. Pentru că zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi s-a schimbat vigoarea în seceta verii. Oprire.

5. Ţi-am făcut cunoscut păcatul meu şi nu mi-am acoperit nelegiuirea; am spus: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele“. Şi Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Oprire.

6. De aceea, orice om evlavios să se roage Ţie la timpul când poţi fi găsit. Cu siguranţă, în potop de ape mari, acestea nu-l vor ajunge.

7. Tu eşti adăpostul meu; Tu mă păzeşti de necaz, Tu mă înconjori cu cântări de mântuire. Oprire.

8. „Eu te voi instrui şi te voi învăţa calea pe care trebuie să mergi; Eu te voi sfătui, având ochiul Meu asupra ta“.

9. Nu fiţi ca un cal sau ca un catâr, care n-au pricepere, a căror podoabă sunt frâul şi zăbala pentru a-i struni când nu vor să se apropie de tine.

10. Multe întristări sunt pentru cel rău, dar cel care se încrede în Domnul va fi înconjurat de bunătate.

11. Bucuraţi-vă în Domnul şi veseliţi-vă, voi, cei drepţi! şi strigaţi de bucurie, voi, toţi cei drepţi cu inima!