comori.org
comori.org

1. Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul cu toată inima, în sfatul celor drepţi şi în adunare.

2. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei care îşi găsesc plăcerea în ele.

3. Lucrarea Lui este glorioasă şi măreaţă şi dreptatea Lui rămâne pentru totdeauna.

4. El a lăsat o aducere-aminte a lucrărilor Sale minunate, Domnul este plin de îndurare şi milos.

5. El dă hrană celor care se tem de El; Îşi aminteşte întotdeauna de legământul Său.

6. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Sale, ca să le dea moştenirea naţiunilor.

7. Lucrările mâinilor Sale sunt adevăr şi judecată; toate rânduielile Lui sunt sigure,

8. întărite pentru totdeauna, pentru eternitate, făcute în adevăr şi dreptate.

9. A trimis poporului Său răscumpărarea, a poruncit legământul Său pentru totdeauna; Numele Lui este sfânt şi înfricoşător.

10. Teama de Domnul este începutul înţelepciunii; toţi cei care le împlinesc vor avea o bună înţelegere; lauda Lui rămâne pentru totdeauna.