comori.org
comori.org

1. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, părinţii noştri ne-au istorisit lucrarea pe care ai făcut-o în zilele lor, în zilele de demult.

2. Tu, cu mâna Ta, ai alungat naţiuni şi i-ai sădit pe ei, ai lovit popoare şi i-ai întins pe ei.

3. Pentru că nu prin sabia lor au luat ţara în stăpânire şi nu braţul lor i-a salvat, ci dreapta Ta şi braţul Tău şi lumina feţei Tale, pentru că Ţi-ai găsit plăcerea în ei.

4. Tu eşti Împăratul meu, Dumnezeule; porunceşte mântuirea pentru Iacov!

5. Prin Tine îi vom doborî pe vrăjmaşii noştri, prin Numele Tău îi vom călca în picioare pe cei care se ridică împotriva noastră.

6. Pentru că nu în arcul meu mă încred şi nu sabia mea mă va salva;

7. ci Tu ne-ai salvat de vrăjmaşii noştri şi i-ai făcut de ruşine pe cei care ne urăsc.

8. Cu Dumnezeu ne lăudăm toată ziua şi vom lăuda pentru totdeauna Numele Tău. Oprire.

9. Dar Tu ne-ai respins şi ne-ai făcut de ruşine şi nu mai ieşi cu oştirile noastre;

10. ne-ai făcut să dăm înapoi dinaintea vrăjmaşului şi cei care ne urăsc au jefuit pentru ei înşişi;

11. ne-ai dat ca pe nişte oi de mâncat şi ne-ai împrăştiat printre naţiuni;

12. ai vândut pe poporul Tău pe nimic şi n-ai prosperat prin preţul vânzării lor;

13. ne-ai făcut de ocară faţă de vecinii noştri, de batjocura şi de râsul celor din jurul nostru;

14. ne-ai făcut un proverb printre naţiuni, o clătinare de cap printre popoare.

15. Toată ziua dispreţul meu este înaintea mea şi ruşinea feţei mele m-a acoperit,

16. din cauza glasului celui care insultă şi batjocoreşte, din cauza vrăjmaşului şi a răzbunătorului.

17. Toate acestea au venit peste noi şi noi nu Te-am uitat şi n-am fost necredincioşi legământului Tău;

18. inima noastră nu s-a întors înapoi şi paşii noştri nu s-au abătut din calea Ta,

19. deşi ne-ai zdrobit în locuinţa şacalilor şi ne-ai acoperit cu umbra morţii.

20. Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru şi ne-am fi întins mâinile către un dumnezeu străin,

21. n-ar fi cercetat Dumnezeu aceasta? pentru că El cunoaşte tainele inimii.

22. Dar din cauza Ta suntem daţi morţii toată ziua, suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.

23. Trezeşte-Te! Pentru ce dormi, Doamne? Ridică-Te! Nu ne respinge pentru totdeauna!

24. Pentru ce Îţi ascunzi faţa şi uiţi întristarea şi apăsarea noastră?

25. Pentru că sufletul nostru este încovoiat până în ţărână, pântecele nostru este lipit de pământ.

26. Ridică-Te, ajută-ne şi răscumpără-ne, pentru bunătatea Ta!