comori.org
comori.org

Hagai 1

1. În anul al doilea al împăratului Darius, în luna a şasea, în ziua întâi a lunii, cuvântul Domnului a fost prin profetul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, zicând:

2. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, zicând: „Poporul acesta spune: «N-a venit timpul, timpul pentru reconstruirea casei Domnului!»“

3. Şi cuvântul Domnului a fost prin profetul Hagai,

4. zicând: „Pentru voi este timpul să locuiţi în casele voastre îmbrăcate cu lemn, când casa aceasta stă pustiită?“

5. Şi acum aşa zice Domnul oştirilor: „Luaţi aminte la căile voastre.

6. Aţi semănat mult şi adunaţi puţin; mâncaţi, dar nu vă săturaţi; beţi, dar nu vă îndestulaţi cu băutură; vă îmbrăcaţi, dar nimănui nu-i este cald. Şi cine câştigă un venit, câştigă venit pentru o pungă spartă“.

7. Aşa zice Domnul oştirilor: „Luaţi aminte la căile voastre!

8. Suiţi-vă la munte şi aduceţi lemn şi construiţi casa! Şi Eu Îmi voi găsi plăcerea în ea şi voi fi glorificat“, zice Domnul.

9. „Vă aşteptaţi la mult şi, iată, a fost puţin; şi când l-aţi adus acasă, Eu l-am suflat. Pentru ce?“ zice Domnul oştirilor. „Din cauza casei Mele care stă pustiită, în timp ce voi alergaţi fiecare pentru propria lui casă.

10. De aceea, deasupra voastră, cerurile îşi opresc roua şi pământul îşi opreşte rodul.

11. Şi am chemat o secetă peste ţară şi peste munţi şi peste grâu şi peste must şi peste untdelemn şi peste ce dă pământul şi peste om şi peste vite şi peste toată lucrarea mâinilor voastre“.

12. Şi Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi toată rămăşiţa poporului au ascultat de glasul Domnului Dumnezeului lor şi de cuvintele profetului Hagai, după cum l-a trimis Domnul Dumnezeul lor; şi poporul s-a temut înaintea Domnului.

13. Atunci Hagai, solul Domnului, a vorbit prin mesajul Domnului către popor, zicând: „Eu sunt cu voi, zice Domnul“.

14. Şi Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, şi duhul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi duhul întregii rămăşiţe a poporului; şi au venit şi au lucrat la casa Domnului oştirilor, Dumnezeul lor,

15. în ziua a douăzeci şi patra a lunii a şasea, în anul al doilea al împăratului Darius.