comori.org
comori.org

1. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, Dumnezeul meu! Pune-mă la adăpost de cei care se ridică împotriva mea.

2. Scapă-mă de lucrătorii nelegiuirii şi salvează-mă de oamenii sângelui.

3. Pentru că, iată, îmi pândesc sufletul; cei puternici s-au adunat împotriva mea – nu pentru nelegiuirea mea, nici pentru păcatul meu, Doamne!

4. Fără vreo vină a mea, ei aleargă şi se pregătesc; trezeşte-Te să mă întâmpini şi priveşte!

5. Şi Tu, Doamne, Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, ridică-Te ca să cercetezi toate naţiunile; nu Te îndura de nici unul din urzitorii nelegiuirii. Oprire.

6. Se întorc seara, urlă ca un câine şi înconjoară cetatea.

7. Iată, varsă insulte din gura lor, săbii sunt pe buzele lor, pentru că ei zic: „Cine aude?“

8. Dar Tu, Doamne, vei râde de ei, Îţi vei bate joc de toate naţiunile.

9. Puterea mea! voi lua seama la Tine; pentru că Dumnezeu este turnul meu înalt.

10. Dumnezeul îndurării mele mă va întâmpina; Dumnezeu mă va face să privesc asupra vrăjmaşilor mei.

11. Nu-i ucide, ca să nu uite poporul meu; fă-i să rătăcească prin puterea Ta şi prăbuşeşte-i, Doamne, scutul nostru!

12. Pentru că păcatul gurii lor este cuvântul buzelor lor; să fie prinşi în mândria lor, şi pentru blestemul şi pentru minciuna pe care le rostesc!

13. Nimiceşte-i cu mânie, nimiceşte-i şi să nu mai fie, ca să ştie că Dumnezeu domneşte în Iacov până la marginile pământului. Oprire.

14. Şi se întorc seara, urlă ca un câine şi înconjoară cetatea.

15. Rătăcesc încoace şi încolo după mâncare; murmură, dacă nu sunt sătui.

16. Dar eu voi cânta puterea Ta şi, dimineaţa, voi lăuda bunătatea Ta; pentru că mi-ai fost un turn înalt şi un loc de scăpare în ziua necazului meu.

17. Puterea mea! Ţie Îţi voi cânta psalmi, pentru că Dumnezeu este turnul meu înalt, Dumnezeul îndurării mele.