comori.org
comori.org

1. Dumnezeul Dumnezeu Domnul a vorbit şi a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apusul lui.

2. Din Sion, perfecţiunea frumuseţii, Dumnezeu a strălucit.

3. Dumnezeul nostru va veni şi nu va tăcea. Focul va mistui înaintea Lui şi o furtună puternică va fi în jurul Lui.

4. El va chema cerurile de sus şi pământul, ca să judece pe poporul Său:

5. „Strângeţi-Mi pe sfinţii Mei, care au făcut legământ cu Mine prin jertfă“.

6. Şi cerurile vor vesti dreptatea Sa, pentru că Dumnezeu Însuşi este Judecător. Oprire.

7. „Ascultă, poporul Meu, şi voi vorbi; Israele, şi voi mărturisi în mijlocul tău. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău.

8. Nu te voi mustra pentru jertfele tale, nici pentru arderile tale de tot, care sunt întotdeauna înaintea Mea.

9. Nu voi lua nici un taur din casa ta, nici ţapi din staulele tale.

10. Pentru că orice animal al pădurii este al Meu, vitele pe mii de dealuri.

11. Cunosc toate păsările munţilor şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu.

12. Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie, pentru că a Mea este lumea şi tot ce cuprinde ea.

13. Voi mânca Eu carnea taurilor? şi voi bea sângele ţapilor?

14. Adu jertfă lui Dumnezeu lauda şi împlineşte-ţi jurămintele faţă de Cel Preaînalt.

15. Şi cheamă-Mă în ziua necazului: Eu te voi salva şi tu Mă vei glorifica!

16. Dar celui rău, Dumnezeu îi zice: «Ce ai tu ca să înşiri rânduielile Mele şi să pui legământul Meu în gura ta,

17. tu, care urăşti mustrarea şi care ai aruncat cuvintele Mele înapoia ta?

18. Când vedeai un hoţ, te învoiai cu el, şi partea ta era cu cei adulteri;

19. îţi dai gura la rău şi limba ta urzeşte vicleşug;

20. stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, defăimezi pe fiul mamei tale;

21. ai făcut acestea şi am tăcut. Ai gândit că sunt ca tine, dar te voi mustra şi ţi le voi pune sub ochi».

22. Luaţi seama deci la aceasta, voi, care-L uitaţi pe Dumnezeu, ca să nu vă sfâşii şi să nu fie nimeni care să vă scape!

23. Cel care aduce jertfă de laudă Mă glorifică şi celui care-şi rânduieşte calea îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu“.