comori.org
comori.org

1. Inima mea este tare, Dumnezeule! Voi cânta, da, voi cânta psalmi chiar cu sufletul meu.

2. Treziţi-vă, liră şi harfă! Mă voi trezi în zori.

3. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, şi-Ţi voi cânta psalmi printre popoare:

4. pentru că bunătatea Ta este mare, mai presus de ceruri, şi adevărul Tău până la nori.

5. Înalţă-Te, Dumnezeule, mai presus de ceruri şi gloria Ta să fie peste tot pământul!

6. Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie scăpaţi, salvează prin dreapta Ta şi răspunde-mi!

7. Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa: „Mă voi bucura mult, voi împărţi Sihemul şi voi măsura valea Sucot.

8. Al Meu este Galaadul, al Meu Manase; şi Efraim este tăria capului Meu; Iuda este legiuitorul Meu;

9. Moab este ligheanul în care Mă spăl; asupra Edomului Îmi arunc sandaua; Filistia, scoate strigăte de bucurie pentru Mine!“

10. Cine mă va conduce în cetatea cea tare? Cine mă va duce până la Edom?

11. Nu Tu, Dumnezeule, care ne ai respins? Şi nu ieşi, Dumnezeule, cu oştirile noastre?

12. Dă-ne ajutor împotriva vrăjmaşului, pentru că zadarnic este ajutorul omului.

13. Cu Dumnezeu vom face fapte mari; şi El îi va călca în picioare pe vrăjmaşii noştri.