comori.org
comori.org

1. Doamne, Tu ai fost binevoitor ţării Tale, ai adus înapoi pe captivii lui Iacov.

2. Ai iertat nelegiuirea poporului Tău, le-ai acoperit toate păcatele. Oprire.

3. Ţi-ai abătut toată furia, Te-ai întors din aprinderea mâniei Tale.

4. Întoarce-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, şi fă să înceteze supărarea Ta faţă de noi.

5. Te vei mânia pe noi pentru totdeauna? Vei face ca mânia Ta să ţină din generaţie în generaţie?

6. Nu vrei să ne înviorezi iarăşi, pentru ca poporul Tău să se bucure în Tine?

7. Doamne, arată-ne bunătatea Ta şi dă-ne mântuirea Ta.

8. Voi asculta ce va spune Dumnezeu, Domnul, pentru că El va vorbi de pace poporului Său şi sfinţilor Săi. Dar ei să nu se mai întoarcă la nebunie.

9. Da, mântuirea Lui este aproape de cei care se tem de El, pentru ca gloria să locuiască în ţara noastră.

10. Bunătatea şi adevărul s-au întâlnit, dreptatea şi pacea s-au sărutat.

11. Adevărul va răsări din pământ şi dreptatea va privi din ceruri.

12. Şi Domnul va da ce este bine şi ţara noastră îşi va da rodul.

13. Dreptatea va merge înaintea Lui şi va pune paşii Săi pe cale.