comori.org
comori.org

1 Corinteni 1

1. Pavel, apostol chemat de Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sosten,

2. către adunarea lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfinţiţi în Hristos Isus, sfinţi chemaţi, împreună cu toţi cei care, în orice loc, cheamă Numele Domnului nostru Isus Hristos, Domn şi al lor şi al nostru:

3. Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos!

4. Mulţumesc Dumnezeului meu întotdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Isus;

5. pentru că în toate aţi fost îmbogăţiţi în El, în orice cuvânt şi în orice cunoştinţă

6. (după cum mărturia lui Hristos a fost întărit în voi),

7. astfel încât nu vă lipseşte nici un dar al harului, aşteptând descoperirea Domnului nostru Isus Hristos,

8. care vă va şi întări până la sfârşit, ca să fiţi de neînvinuit în ziua Domnului nostru Isus Hristos.

9. Credincios este Dumnezeu, prin care aţi fost chemaţi la comuniunea cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.

10. Vă îndemn dar, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să vorbiţi toţi în acelaşi fel şi să nu fie dezbinări între voi, ci să fiţi desăvârşit uniţi în acelaşi gând şi în aceeaşi părere.

11. Pentru că mi s-a arătat despre voi, fraţii mei, prin ai Cloei, că între voi sunt certuri.

12. Vorbesc dar despre aceasta, că fiecare dintre voi zice: – „Eu sunt al lui Pavel!“ „Şi eu, al lui Apolo!“ – „Şi eu, al lui Chifa!“ – „Şi eu, al lui Hristos!“

13. Este Hristos împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau pentru numele lui Pavel aţi fost botezaţi?

14. Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe nici unul dintre voi, afară de Crisp şi de Gaiu,

15. pentru ca nimeni să nu spun că am botezat pentru numele meu.

16. Da, am botezat şi casa lui Ştefana; încolo, nu ştiu dacă am mai botezat pe altcineva.

17. Pentru că Hristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia; nu în înţelepciunea cuvântului, ca să nu fie făcută zadarnică crucea lui Hristos.

18. Deoarece cuvântul crucii este nebunie pentru cei care pier; dar pentru noi, care suntem mântuiţi, este puterea lui Dumnezeu.

19. Pentru că este scris: „Voi nimici înţelepciunea înţelepţilor şi voi înlătura priceperea celor pricepuţi“.

20. Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este certăreţul veacului acestuia? N-a făcut Dumnezeu nebună înţelepciunea lumii acesteia?

21. Pentru că, întrucât, în înţelepciunea lui Dumnezeu, lumea prin înţelepciune nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu a binevoit, prin nebunia predicării, să-i mântuiască pe cei care cred.

22. Pentru că iudeii, în adevăr, cer semne şi grecii caută înţelepciune,

23. dar noi Îl predicăm pe Hristos răstignit: pentru iudei, poticnire; şi pentru naţiuni, nebunie;

24. dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi greci, Hristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.

25. Pentru că nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.

26. Pentru că, uitaţi-vă la chemarea voastră, fraţilor: că nu sunt mulţi înţelepţi potrivit cărnii, nu mulţi puternici, nu mulţi de neam ales.

27. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cei înţelepţi. Şi Dumnezeu a ales pe cele slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari;

28. şi Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii şi pe cele dispreţuite şi pe cele care nu sunt, ca să desfiinţeze pe cele care sunt;

29. ca nici o făptură să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.

30. Iar din El, voi sunteţi în Hristos Isus, care a fost făcut pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate şi sfinţenie şi răscumpărare,

31. pentru ca, după cum este scris, „Cine se laudă să se laude în Domnul“.