comori.org
comori.org

Galateni 1

1. Pavel, apostol nu de la oameni, nici prin om, ci prin Isus Hristos şi Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat dintre morţi,

2. şi toţi fraţii care sunt împreună cu mine, către adunările Galatiei:

3. Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos,

4. care S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne scoată din veacul rău de acum, după voia lui Dumnezeu şi a Tatălui nostru,

5. a căruia fie gloria în vecii vecilor! Amin.

6. Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel care v-a chemat în harul lui Hristos, la o evanghelie diferită,

7. care nu este o altă Evanghelie; dar sunt unii care vă tulbură şi doresc să strice Evanghelia lui Hristos.

8. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer vă va vesti altă evanghelie decât Evanghelia pe care v-am vestit-o noi, să fie anatema.

9. Cum am spus mai înainte, spun şi acum din nou: Dacă vă vesteşte cineva altă evanghelie decât ceea ce aţi primit, să fie anatema.

10. Caut eu acum să-i mulţumesc pe oameni, sau pe Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai plăcea oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos.

11. Dar vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia care a fost vestită de mine nu este în felul omului,

12. pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci am primit-o prin descoperirea lui Isus Hristos.

13. Pentru că aţi auzit de purtarea mea de altă dată, în iudaism, că persecutam peste măsură Adunarea lui Dumnezeu şi o devastam;

14. şi înaintam în iudaism mai mult decât mulţi de o vârstă cu mine din naţiunea mea, fiind peste măsură de zelos pentru tradiţiile părinţilor mei.

15. Dar, când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său,

16. a binevoit să-L descopere pe Fiul Său în mine, ca să-L vestesc printre naţiuni, îndată, nu am primit sfat de la carne şi sânge,

17. nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei care erau apostoli mai înainte de mine, ci am plecat în Arabia; şi m-am întors din nou la Damasc.

18. Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim, ca să fac cunoştinţă cu Petru şi am rămas la el cincisprezece zile;

19. dar n-am văzut pe un altul dintre apostoli, decât pe Iacov, fratele Domnului;

20. şi, în ceea ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint.

21. Apoi am venit în ţinuturile Siriei şi ale Ciliciei.

22. Dar eram necunoscut la înfăţişare adunărilor Iudeii care sunt în Hristos;

23. auzeau numai că „cel care ne persecuta odată, acum vesteşte Evanghelia: credinţa pe care altă dată o nimicea“;

24. şi Îl glorificau pe Dumnezeu datorită mie.