comori.org
comori.org

Neemia 1

1. Cuvintele lui Neemia, fiul lui Hacalia.Şi a fost aşa: în luna Chişleu, în anul al douăzecilea, când eram în capitala Susa,

2. a venit Hanani, unul dintre fraţii mei, el şi nişte bărbaţi din Iuda; şi i-am întrebat despre iudeii care scăpaseră, care mai rămăseseră din captivitate, şi despre Ierusalim.

3. Şi ei mi-au zis: „Cei care au rămas, care au scăpat din captivitate acolo, în provincie, sunt în mare necaz şi în ruşine; şi zidul Ierusalimului este dărâmat şi porţile lui sunt arse de foc“.

4. Şi a fost aşa: când am auzit cuvintele acestea, m-am aşezat şi am plâns şi am jelit câteva zile şi am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor.

5. Şi am zis: „Te rog, Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul cel mare şi înfricoşător, care ţine legământul şi îndurarea faţă de cei care Îl iubesc şi păzesc poruncile Lui – fie,

6. Te rog, urechea Ta cu luare-aminte şi ochii Tăi deschişi, ca să audă rugăciunea robului Tău, cu care mă rog înaintea Ta acum, zi şi noapte, pentru fiii lui Israel, robii Tăi, şi mărturisesc păcatele fiilor lui Israel, cu care am păcătuit împotriva Ta; şi eu şi casa tatălui meu am păcătuit.

7. Am lucrat foarte rău împotriva Ta şi n-am păzit poruncile, rânduielile şi judecăţile pe care le-ai poruncit lui Moise, robul Tău.

8. Adu-Ţi aminte, Te rog, de cuvântul pe care l-ai poruncit lui Moise, robul Tău, spunând: «Dacă veţi lucra cu necredincioşie, vă voi împrăştia printre popoare;

9. dar, dacă vă veţi întoarce la Mine şi veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, chiar dacă ar fi aruncaţi unii dintre voi până la marginea cea mai îndepărtată a cerurilor, şi de acolo îi voi aduna şi-i voi aduce în locul pe care l-am ales ca să fac să locuiască Numele Meu acolo».

10. Şi aceştia sunt robii Tăi şi poporul Tău, pe care l-ai răscumpărat cu puterea Ta cea mare şi cu mâna Ta cea tare.

11. Te rog, Doamne, fie urechea Ta cu luare-aminte la rugăciunea robului Tău şi la rugăciunea robilor Tăi, cărora le place să se teamă de Numele Tău; şi fă, Te rog, să reuşească robul Tău astăzi şi dă-i să găsească îndurare înaintea bărbatului acestuia!“ Şi eu eram paharnicul împăratului.