comori.org
comori.org
  •  
  •  

3 Ioan 1

1. Bătrânul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.

2. Preaiubitule, doresc ca în toate să-ţi meargă bine şi să fii sănătos, după cum sufletului tău îi merge bine.

3. Pentru că m-am bucurat foarte mult, când au venit fraţi şi au mărturisit despre adevărul tău, după cum tu umbli în adevăr.

4. Nu am bucurie mai mare decât aceasta, ca să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.

5. Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioşie în tot ce faci faţă de fraţi şi la fel faţă de cei străini

6. (care au mărturisit despre dragostea ta înaintea adunării), de a căror călătorie bine vei face să îngrijeşti într-un mod vrednic de Dumnezeu;

7. fiindcă pentru Numele Său au plecat, neluând nimic de la cei dintre naţiuni.

8. Noi deci suntem datori să-i primim pe unii ca aceştia, ca să fim împreună-lucrători cu adevărul.

9. Am scris ceva adunării; dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu ne primeşte.

10. Pentru aceasta, dacă voi veni, voi aminti lucrările lui pe care le face, defăimându-ne cu vorbe rele; şi, nemulţumit cu acestea, nici el nu-i primeşte pe fraţi şi, pe cei care vor să-i primească, îi împiedică şi îi dă afară din adunare.

11. Preaiubitule, nu imita răul, ci binele. Cine face bine este din Dumnezeu. Cine face rău nu L-a văzut pe Dumnezeu.

12. Lui Dimitrie i s-a dat mărturie din partea tuturor şi a adevărului însuşi; şi noi, de asemenea, mărturisim şi ştii că mărturia noastră este adevărată.

13. Aveam multe să-ţi scriu, dar nu vreau să-ţi scriu cu cerneală şi condei;

14. ci sper să te văd în curând, şi vom vorbi gură către gură. Pace ţie! Prietenii te salută. Salută-i pe prietenii noştri pe nume.

  • 3 Ioan 1