comori.org
comori.org

Eclesiastul 1

1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împărat în Ierusalim.

2. Deşertăciunea deşertăciunilor, zice Eclesiastul, deşertăciunea deşertăciunilor! Totul este deşertăciune!

3. Ce folos are omul din toată truda lui cu care se trudeşte sub soare?

4. Generaţie trece şi generaţie vine, dar pământul rămâne pentru totdeauna.

5. Şi soarele răsare şi soarele apune şi se grăbeşte spre locul său unde răsare.

6. Vântul se duce spre sud şi se întoarce spre nord; se duce şi se întoarce; şi vântul revine la rotirile lui.

7. Toate râurile curg în mare şi marea nu se umple; spre locul de unde vin râurile, într-acolo merg iarăşi.

8. Toate lucrurile sunt pline de frământare, aşa cum nimeni nu poate spune. Ochiul nu se satură văzând, nici urechea nu se mulţumeşte auzind.

9. Ce a fost, aceea va fi; şi ce s a făcut, aceea se va face; şi nu este nimic nou sub soare.

10. Este ceva despre care s-ar putea spune: „Iată, acesta este nou“? Era deja în veacurile care au fost înainte de noi.

11. Nu este nici o aducere-aminte de cele trecute; nici nu va fi amintire despre cele care vor veni, pentru cei care vor fi după aceea.

12. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim.

13. Şi mi-am pus inima să caut şi să cercetez cu înţelepciune despre tot ce se face sub ceruri: aceasta este o preocupare neplăcută pe care a dat o Dumnezeu fiilor oamenilor, ca să fie chinuiţi cu ea.

14. Am văzut toate lucrările care se fac sub soare; şi, iată, totul este deşertăciune şi goană după vânt!

15. Ce este strâmb nu se poate îndrepta şi ce lipseşte nu se poate număra.

16. Am vorbit cu inima mea, zicând: „Iată, am ajuns mare şi am dobândit înţelepciune mai mult decât toţi cei care au fost înainte de mine peste Ierusalim şi inima mea a văzut multă înţelepciune şi cunoştinţă“.

17. Şi mi-am pus inima la cunoaşterea înţelepciunii şi la cunoaşterea nebuniei şi a prostiei; am aflat că aceasta de asemenea este goană după vânt.

18. Pentru că în multă înţelepciune este mult necaz; şi cel care înmulţeşte cunoştinţa înmulţeşte durerea.