comori.org
comori.org

Tit 1

1. Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos potrivit credinţei aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţei adevărului care este potrivit evlaviei,

2. în speranţa vieţii eterne pe care Dumnezeu, care nu poate să mintă, a promis-o mai înainte de timpurile veacurilor;

3. dar a arătat la timpul lui Cuvântul Său în predicarea care mi-a fost încredinţată mie, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru;

4. către Tit, adevăratul meu copil potrivit credinţei noastre comune: Har şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Hristos Isus, Mântuitorul nostru!

5. Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să pui în ordine mai departe cele rămase neorânduite şi să rânduieşti bătrâni în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit:

6. dacă este cineva fără vină, soţ al unei singure soţii, având copii credincioşi, nu sub acuzaţie de destrăbălare sau nesupuşi.

7. Pentru că supraveghetorul trebuie să fie fără vină, ca administrator al lui Dumnezeu, nu încăpăţânat, nu mânios, nu dedat la vin, nu bătăuş, nu doritor de câştig josnic,

8. ci primitor de oaspeţi, iubitor de bine, chibzuit, drept, evlavios, cumpătat,

9. ţinându-se de Cuvântul adevărat, potrivit învăţăturii, ca să fie capabil să încurajeze prin învăţătura sănătoasă şi să-i mustre pe cei împotrivitori.

10. Pentru că sunt mulţi nesupuşi, palavragii şi amăgitori, mai ales cei din circumcizie,

11. cărora trebuie să li se închidă gura; care răstoarnă case întregi, învăţându-i pe alţii ce nu trebuie, pentru câştig ruşinos.

12. Unul dintre ei, un profet de al lor, a spus: „Cretanii sunt întotdeauna mincinoşi, fiare rele, pântece leneşe“.

13. Mărturia aceasta este adevărată; motiv pentru care mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în credinţă,

14. să nu ia seama la mituri iudaice şi la porunci ale oamenilor care se abat de la adevăr.

15. Toate sunt curate pentru cei curaţi; dar, pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat, ci şi mintea lor şi conştiinţa le sunt necurate.

16. Ei mărturisesc că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin fapte Îl tăgăduiesc, fiind urâcioşi şi nesupuşi şi găsiţi nevrednici pentru orice faptă bună.