comori.org
comori.org

Psalmii 1

1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi şi nu stă pe calea păcătoşilor şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori;

2. ci plăcerea lui este în legea Domnului şi cugetă la legea Lui zi şi noapte.

3. Şi el este ca un pom sădit lângă pâraie de apă, care îşi dă rodul la timpul lui şi a cărui frunză nu se veştejeşte; şi tot ce face prosperă.

4. Nu tot aşa sunt cei răi; ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

5. De aceea cei răi nu vor rămâne în picioare la judecată, nici păcătoşii în adunarea celor drepţi.

6. Pentru că Domnul cunoaşte calea celor drepţi, dar calea celor răi va pieri.