comori.org
comori.org

Coloseni 1

1. Pavel, apostol al lui Hristos Isus prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei,

2. către sfinţii şi fraţii credincioşi în Hristos care sunt în Colose: Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos.

3. Mulţumim lui Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, rugându-ne întotdeauna pentru voi,

4. după ce am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus şi despre dragostea pe care o aveţi pentru toţi sfinţii,

5. datorită speranţei care vă este păstrată în ceruri; despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei

6. care a ajuns la voi, ca şi în toată lumea, şi aduce rod şi creşte, ca şi între voi, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr:

7. după cum aţi învăţat de la Epafra, preaiubitul împreună-rob cu noi, care este un slujitor credincios al lui Hristos pentru voi,

8. care ne-a şi arătat dragostea voastră în Duhul.

9. De aceea şi noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem ca să fiţi umpluţi de cunoştinţa voii Lui, în orice înţelepciune şi pricepere spirituală,

10. ca voi să umblaţi într-un chip vrednic de Domnul, în toate plăcuţi Lui, aducând rod în orice lucrare bună şi crescând prin cunoaşterea lui Dumnezeu:

11. întăriţi cu toată puterea, potrivit tăriei gloriei Sale, pentru orice răbdare şi îndelungă-răbdare, cu bucurie;

12. mulţumind Tatălui, care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor în lumină,

13. care ne-a eliberat din stăpânirea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Sale,

14. în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor.

15. El este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, Cel întâi-născut din întreaga creaţie;

16. pentru că toate au fost create prin El, cele care sunt în ceruri şi cele care sunt pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie stăpâniri, fie autorităţi: toate au fost create prin El şi pentru El.

17. Şi El este mai înainte de toate şi toate se menţin prin El.

18. Şi El este Capul trupului, al Adunării; El este Începutul, Cel Întâi-născut dintre cei morţi, ca El să aibă întâietate în toate;

19. pentru că întregii plinătăţi a Dumnezeirii i-a plăcut să locuiască în El

20. şi, prin El, să împace toate faţă de ea, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui – prin El.

21. Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi în gândire, prin lucrări rele, acum dar v-a împăcat

22. în trupul cărnii Lui, prin moarte, ca să vă prezinte sfinţi şi fără pată şi de neînvinuit înaintea Lui,

23. dacă, în adevăr, rămâneţi în credinţă, întemeiaţi şi tari şi fără să vă lăsaţi abătuţi de la speranţa Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost predicată oricărei făpturi de sub cer, al cărei slujitor am devenit eu, Pavel.

24. Mă bucur acum în suferinţe pentru voi şi împlinesc în trupul meu cele ce rămân de suferit din necazurile lui Hristos, pentru trupul Său, care este Adunarea,

25. al cărei slujitor am devenit eu, potrivit administrării lui Dumnezeu care îmi este dată pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu:

26. taina cea ascunsă din veacuri şi din generaţii, dar arătată acum sfinţilor Săi,

27. cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut care sunt bogăţiile gloriei tainei acesteia printre naţiuni, care este Hristos în voi, speranţa gloriei;

28. pe care noi Îl vestim, îndemnând pe orice om şi învăţând pe orice om, în toată înţelepciunea, ca să prezentăm pe orice om desăvârşit în Hristos.

29. Pentru aceasta mă şi ostenesc, luptându-mă potrivit lucrării Lui, care lucrează în mine cu putere.