comori.org
comori.org

2 Timotei 1

1. Pavel, apostol al lui Hristos Isus prin voia lui Dumnezeu, potrivit promisiunii vieţii care este în Hristos Isus,

2. către Timotei, preaiubitul meu copil: Har, îndurare, pace, de la Dumnezeu Tatăl şi de la Hristos Isus, Domnul nostru.

3. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc din strămoşi cu conştiinţă curată, că neîncetat îmi amintesc de tine în cererile mele, noapte şi zi –

4. dorind mult să te văd, amintindu-mi de lacrimile tale, ca să mă umplu de bucurie –

5. aducându-mi aminte de credinţa sinceră care este în tine, care a locuit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice şi sunt convins că şi în tine.

6. Pentru acest motiv îţi amintesc să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele.

7. Pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, ci de putere şi de dragoste şi de chibzuinţă.

8. Deci nu te ruşina de mărturia Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul Său, ci suferă răul împreună cu Evanghelia, potrivit puterii lui Dumnezeu.

9. El ne-a mântuit şi ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu potrivit faptelor noastre, ci potrivit propriului Său plan şi harului care ne-a fost dat în Hristos Isus mai înainte de timpurile veacurilor,

10. iar acum ne-a fost făcut cunoscut prin arătarea Mântuitorului nostru Isus Hristos, care a desfiinţat moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie;

11. pentru aceasta am fost rânduit eu vestitor şi apostol şi învăţător al naţiunilor.

12. Pentru acest motiv şi sufăr acestea, dar nu mă ruşinez, pentru că ştiu în Cine am crezut; şi sunt convins că El poate să păzească ce I-am încredinţat pentru ziua aceea.

13. Să ai un model de cuvinte sănătoase, cele pe care le-ai auzit de la mine, în credinţa şi dragostea care sunt în Hristos Isus.

14. Lucrul bun încredinţat ţie păstrează-l prin Duhul Sfânt care locuieşte în noi.

15. Ştii aceasta, că toţi care sunt în Asia, între care sunt Figel şi Ermogen, s-au întors de la mine.

16. Domnul să dea îndurare casei lui Onisifor, pentru că deseori m-a înviorat şi nu i-a fost deloc ruşine de lanţul meu;

17. ci, fiind în Roma, m-a căutat stăruitor şi m-a găsit;

18. – Domnul să-i dea să găsească îndurare de la Domnul în ziua aceea – şi tu ştii mai bine decât alţii cât de mult a slujit el în Efes.