comori.org
comori.org

2 Tesaloniceni 1

1. Pavel şi Silvan şi Timotei, către adunarea tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Domnul Isus Hristos:

2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos.

3. Suntem datori să-I mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, după cum se cuvine, deoarece credinţa voastră creşte peste măsură şi dragostea fiecăruia dintre voi toţi, unii faţă de alţii, prisoseşte,

4. încât noi înşine ne lăudăm cu voi în adunările lui Dumnezeu, pentru răbdarea şi credinţa voastră în toate persecuţiile şi necazurile voastre pe care le suferiţi.

5. Aceasta este o dovadă a dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, ca voi să fiţi socotiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi suferiţi,

6. de vreme ce este drept înaintea lui Dumnezeu să dea în schimb necaz celor care vă necăjesc;

7. şi vouă, care sunteţi necăjiţi, odihnă cu noi, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Sale,

8. într-o flacără de foc, aducând răzbunare peste cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi peste cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos;

9. care vor suferi pedeapsă, pieirea eternă de la faţa Domnului şi de la gloria puterii Sale,

10. când va veni ca să fie glorificat în sfinţii Săi şi să fie privit cu uimire, în ziua aceea, în toţi cei care au crezut (pentru că mărturia noastră faţă de voi a fost crezută).

11. Pentru aceasta ne şi rugăm întotdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă socotească vrednici de chemare şi să împlinească orice bună plăcere a bunătăţii şi lucrare a credinţei, cu putere,

12. astfel încât Numele Domnului nostru Isus să fie glorificat în voi, şi voi în El, după harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.