comori.org
comori.org

Osea 1

1. Cuvântul Domnului care a fost către Osea, fiul lui Beeri, în zilele lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împăraţi ai lui Iuda, şi în zilele lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel.

2. Începutul cuvântului Domnului prin Osea. Şi Domnul a zis lui Osea: „Du-te, ia-ţi o soţie curvă şi copii din curvie, pentru că ţara s-a dedat în totul adulterului, departe de Domnul“.

3. Şi el a mers şi a luat pe Gomer, fiica lui Diblaim; şi ea a rămas însărcinată şi i-a născut un fiu.

4. Şi Domnul i-a zis: „Pune-i numele Izreel, pentru că încă puţin şi voi cerceta vărsările de sânge ale Izreelului asupra casei lui Iehu şi voi face să înceteze împărăţia casei lui Israel.

5. Şi va fi aşa: în ziua aceea voi frânge arcul lui Israel în valea Izreelului“.

6. Şi ea a rămas din nou însărcinată şi a născut o fiică. Şi Domnul i-a zis: „Pune-i numele Lo-Ruhama, pentru că nu voi mai avea îndurare pentru casa lui Israel, ca să-i iert.

7. Dar de casa lui Iuda Mă voi îndura şi-i voi salva prin Domnul Dumnezeul lor; şi nu-i voi salva prin arc, nici prin sabie, nici prin luptă, prin cai, sau prin călăreţi“.

8. Şi ea a înţărcat pe Lo-Ruhama; şi a rămas din nou însărcinată şi a născut un fiu.

9. Şi Domnul a zis: „Pune-i numele Lo-Ami, pentru că voi nu-Mi sunteţi popor şi Eu nu voi fi pentru voi.

10. Totuşi numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării care nu se poate măsura, nici număra. Şi va fi aşa: în locul unde li s-a zis: «Nu sunteţi poporul Meu!» li se va zice: «Fii ai Dumnezeului celui viu!»

11. Şi fiii lui Iuda şi fiii lui Israel se vor aduna la un loc şi îşi vor pune o singură căpetenie şi se vor sui afară din ţară, pentru că ziua Izreelului va fi mare“.