comori.org
comori.org

Ioel 1

1. Cuvântul Domnului care a fost către Ioel, fiul lui Petuel.

2. Ascultaţi aceasta, bătrânilor! Şi plecaţi urechea, voi toţi locuitorii ţării! A fost aceasta în zilele voastre sau chiar în zilele părinţilor voştri?

3. Spuneţi-o fiilor voştri; şi fiii voştri, fiilor lor; şi fiii lor, unei alte generaţii:

4. ce a lăsat lăcusta rozătoare a mâncat lăcusta cea mare; şi ce a lăsat lăcusta cea mare a mâncat lăcusta târâtoare; şi ce a lăsat lăcusta târâtoare a mâncat omida.

5. „Treziţi-vă, beţivilor, şi plângeţi; şi urlaţi, toţi băutorii de vin, din cauza mustului, pentru că vi s-a luat de la gură!

6. Pentru că o naţiune s-a ridicat asupra ţării Mele, puternică şi fără număr. Dinţii ei sunt dinţi de leu şi are măsele de leoaică.

7. Mi-a făcut via un pustiu şi Mi-a cojit smochinul; l-a jupuit de tot de coajă şi l-a aruncat: ramurile lui au devenit albe.

8. Gemi ca o fecioară încinsă cu sac după soţul tinereţii ei!“

9. Au încetat darul de mâncare şi darul de băutură din casa Domnului; preoţii, slujitorii Domnului, se jelesc.

10. Câmpia este pustiită, pământul jeleşte, pentru că grâul este pustiit, mustul a secat, untdelemnul lâncezeşte.

11. Ruşinaţi-vă, lucrători ai pământului, urlaţi, viticultorilor, pentru grâu şi pentru orz, pentru că secerişul câmpului este pierdut!

12. Via s-a uscat şi smochinul lâncezeşte, rodiul, palmierul de asemenea, şi mărul; toţi copacii câmpului s-au uscat, pentru că a încetat bucuria din mijlocul fiilor oamenilor.

13. Încingeţi-vă cu sac şi plângeţi, preoţilor! Urlaţi, slujitori ai altarului! Veniţi, petreceţi noaptea în sac, slujitori ai Dumnezeului meu! Pentru că darul de mâncare şi darul de băutură au fost îndepărtate din casa Dumnezeului vostru.

14. Sfinţiţi un post, anunţaţi o adunare solemnă, adunaţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării la casa Domnului Dumnezeului vostru şi strigaţi către Domnul.

15. „Vai, ce zi!“ Pentru că ziua Domnului este aproape şi va veni ca o nimicire de la Cel Atotputernic.

16. Nu ni s-a luat hrana dinaintea ochilor noştri, bucuria şi veselia din casa Dumnezeului nostru?

17. Seminţele putrezesc sub bulgării lor; grânarele sunt pustiite, hambarele sunt surpate, pentru că grâul s-a uscat.

18. Cum gem animalele! Cirezile de vite rătăcesc, pentru că nu este păşune pentru ele; se chinuie şi turmele de oi.

19. Către Tine, Doamne, voi striga, pentru că focul a mistuit păşunile pustiului şi flacăra a ars toţi copacii câmpului.

20. Chiar şi fiarele câmpului strigă către Tine, pentru că au secat pâraiele de apă şi focul a mistuit păşunile pustiului.