comori.org
comori.org
  •  
  •  

Filimon 1

1. Pavel, întemniţat al lui Hristos Isus, şi fratele Timotei, către Filimon, cel preaiubit şi împreună-lucrător cu noi,

2. şi către sora Apfia şi către Arhip, împreună-ostaş cu noi, şi către adunarea din casa ta:

3. Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos.

4. Mulţumesc Dumnezeului meu, amintindu-mi întotdeauna de tine în rugăciunile mele,

5. pentru că am auzit de dragostea ta şi de credinţa pe care o ai faţă de Domnul Isus şi faţă de toţi sfinţii,

6. astfel încât comuniunea ta în credinţă să lucreze pentru cunoaşterea oricărui bine care este în noi cu privire la Hristos.

7. Pentru că avem mare recunoştinţă şi mângâiere datorită dragostei tale, frate, fiindcă inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine.

8. De aceea, având multă îndrăzneală în Hristos să-ţi poruncesc ce se cuvine,

9. datorită dragostei, mai degrabă te rog, aşa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum şi întemniţat al lui Isus Hristos;

10. te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanţurile mele, pentru Onisim,

11. odinioară nefolositor ţie, dar acum folositor şi ţie şi mie,

12. pe care ţi l-am trimis înapoi: pe el primeşte-l, care este inima mea,

13. pe care eu voiam să-l ţin la mine, ca să-mi slujească în locul tău în lanţurile Evangheliei;

14. dar n-am dorit să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele tău să nu fie ca de silă, ci de bunăvoie.

15. Pentru că, poate pentru aceasta s a despărţit de tine pentru un timp, ca să-l ai pentru totdeauna;

16. de acum nu ca rob, ci mai presus de rob, ca frate preaiubit, mai ales pentru mine şi cu atât mai mult pentru tine, şi în carne şi în Domnul.

17. Deci, dacă mă consideri părtaş, primeşte-l ca pe mine;

18. iar dacă te-a nedreptăţit cu ceva sau îţi datorează ceva, pune aceasta în contul meu.

19. Eu, Pavel, am scris cu propria mea mână: eu voi plăti; ca să nu-ţi spun că şi tu îmi eşti dator.

20. Da, frate, eu să am folos de la tine în Domnul: înviorează-mi inima în Hristos!

21. Ţi-am scris încredinţat de ascultarea ta, ştiind că vei face şi mai mult decât ce spun.

22. Dar totodată pregăteşte-mi şi un loc de găzduire, pentru că sper că, prin rugăciunile voastre, vă voi fi dăruit.

23. Te salută Epafra, împreună-întemniţat cu mine în Hristos Isus,

24. Marcu, Aristarh, Dima, Luca, împreună-lucrători cu mine.

25. Harul Domnului nostru Isus Hristos fie cu duhul vostru! Amin.

  • Filimon 1