comori.org
comori.org

Maleahi 1

1. Profeţia cuvântului Domnului către Israel prin Maleahi.

2. „Eu v-am iubit“, zice Domnul, „dar voi ziceţi: «În ce ne-ai iubit?» Nu era Esau fratele lui Iacov?“ zice Domnul, „totuşi Eu l-am iubit pe Iacov

3. şi l-am urât pe Esau şi am făcut munţii lui o pustietate şi moştenirea lui am dat-o şacalilor pustiului“.

4. Dacă Edomul va zice: „Suntem sfărâmaţi, dar vom construi din nou locurile dărâmate!“, aşa zice Domnul oştirilor: „Ei vor construi, iar Eu voi surpa. Şi oamenii îi vor numi: «Ţinutul răutăţii!» şi «Poporul împotriva căruia Domnul S-a mâniat pentru totdeauna!»“

5. Şi ochii voştri vor vedea şi veţi zice: „Mărit este Domnul dincolo de hotarul lui Israel!“

6. „Un fiu onorează pe tatăl său şi un slujitor pe stăpânul său. Dacă deci Eu sunt Tată, unde este onoarea Mea? Şi dacă sunt Domn, unde este temerea de Mine? zice Domnul oştirilor către voi, preoţilor, care dispreţuiţi Numele Meu şi ziceţi: «Cu ce am dispreţuit Numele Tău?»

7. Voi aduceţi pâine întinată pe altarul Meu şi ziceţi: «Prin ce Te-am întinat?» Prin aceea că ziceţi: «Masa Domnului este de dispreţuit!»

8. Şi când aduceţi pe cea oarbă ca jertfă, nu este rău? Şi când aduceţi pe cea şchioapă şi bolnavă, nu este rău? Ia du-o guvernatorului tău: îi vei fi tu plăcut? sau te va primi el?“ zice Domnul oştirilor.

9. Şi acum deci rugaţi pe Dumnezeu ca să Se îndure de noi. „Aceasta a fost din mâna voastră; va primi El pe vreunul din voi?“ zice Domnul oştirilor.

10. „Cine este între voi care măcar uşile să le închidă? şi voi n-aţi aprinde foc în zadar pe altarul Meu! N-am plăcere de voi“, zice Domnul oştirilor, „nici nu voi primi un dar de mâncare din mâna voastră.

11. Pentru că, de la răsăritul soarelui chiar până la apusul lui, Numele Meu va fi mare printre naţiuni şi în orice loc se va aduce tămâie Numelui Meu şi un dar de mâncare curat, pentru că Numele Meu va fi mare printre naţiuni“, zice Domnul oştirilor.

12. „Dar voi îl profanaţi prin aceea că ziceţi: «Masa Domnului este întinată; şi rodul ei, mâncarea ei, de dispreţuit!»

13. Şi ziceţi: «Iată, ce osteneală zadarnică!» şi aţi dispreţuit-o“, zice Domnul oştirilor, „şi aţi adus ce era sfâşiat şi pe cea şchioapă şi pe cea bolnavă; aşa aduceţi voi darul de mâncare! Să primesc Eu aceasta din mâna voastră?“ zice Domnul.

14. „Da, blestemat fie înşelătorul care are în turma sa o parte bărbătească şi face o promisiune şi jertfeşte Domnului ce este stricat! Pentru că Eu sunt un împărat mare“, zice Domnul oştirilor, „şi Numele Meu este înfricoşător printre naţiuni“.