comori.org
comori.org

Ieremia 1

1. Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, dintre preoţii care erau în Anatot, în ţara lui Beniamin,

2. către care a fost cuvântul Domnului în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al treisprezecelea an al împărăţiei lui.

3. Şi a fost şi în zilele lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârşitul anului al unsprezecelea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până când Ierusalimul a fost deportat, în luna a cincea.

4. Şi cuvântul Domnului a fost către mine, zicând:

5. „Mai înainte de a te întocmi în pântece, te-am cunoscut; şi mai înainte de a ieşi tu din pântece, te-am sfinţit şi te-am pus profet pentru naţiuni“.

6. Şi eu am zis: „Vai, Doamne Dumnezeule, iată, eu nu ştiu să vorbesc, pentru că sunt un copil!“

7. Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: «Sunt un copil», pentru că vei merge la toţi aceia la care te voi trimite şi vei vorbi orice îţi voi porunci.

8. Nu te teme de ei; pentru că Eu sunt cu tine ca să te scap“, zice Domnul.

9. Şi Domnul Şi-a întins mâna şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis: „Iată, am pus cuvintele Mele în gura ta.

10. Vezi, în ziua aceasta te-am pus peste naţiuni şi peste împărăţii, ca să smulgi şi să dărâmi şi să distrugi şi să surpi, să zideşti şi să sădeşti“.

11. Şi cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: „Ce vezi, Ieremia?“Şi eu am zis: „Văd un toiag de migdal“.

12. Şi Domnul mi-a zis: „Bine ai văzut; pentru că Eu veghez asupra cuvântului Meu, ca să-l împlinesc“.

13. Şi cuvântul Domnului a fost către mine a doua oară, zicând: „Ce vezi?“Şi eu am zis: „Văd un cazan fierbând şi faţa lui este dinspre nord“.

14. Şi Domnul mi-a zis: „De la nord va fi vărsat răul peste toţi locuitorii ţării.

15. Pentru că, iată, Eu chem toate familiile împărăţiilor de la nord“, zice Domnul, „şi vor veni şi îşi vor aşeza fiecare tronul la intrarea porţilor Ierusalimului şi împotriva tuturor zidurilor lui, de jur-împrejur, şi împotriva tuturor cetăţilor lui Iuda.

16. Şi voi rosti judecăţile Mele împotriva lor, din cauza întregii lor răutăţi, pentru că M-au părăsit şi au ars tămâie altor dumnezei şi s-au închinat înaintea lucrărilor mâinilor lor.

17. Tu deci încinge-ţi coapsele şi ridică-te şi spune-le tot ce-ţi voi porunci. Nu te înspăimânta înaintea lor, ca să nu te fac Eu să te înspăimânţi înaintea lor.

18. Şi Eu, iată, te-am făcut astăzi ca o cetate întărită şi ca un stâlp de fier şi ca nişte ziduri de aramă împotriva întregii ţări, împotriva împăraţilor lui Iuda, împotriva căpeteniilor lui, împotriva preoţilor lui şi împotriva poporului ţării.

19. Şi ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor învinge, pentru că Eu sunt cu tine ca să te scap“, zice Domnul.