comori.org
comori.org

Amos 1

1. Cuvintele lui Amos, care era dintre păstorii din Tecoa, pe care le-a văzut despre Israel în zilele lui Ozia, împăratul lui Iuda, şi în zilele lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului.

2. Şi a zis: „Domnul răcneşte din Sion şi face să se audă glasul Său din Ierusalim. Şi păşunile păstorilor jelesc şi vârful Carmelului se veştejeşte“.

3. Aşa zice Domnul: „Pentru trei fărădelegi ale Damascului şi pentru patru, nu Mă voi întoarce; pentru că au treierat Galaadul cu treierătoarea de fier.

4. Şi voi trimite un foc în casa lui Hazael şi va mistui palatele lui Ben-Hadad.

5. Şi voi frânge zăvorul Damascului şi voi nimici pe locuitorul din valea Aven şi pe cel care ţine sceptrul din casa Edenului. Şi poporul Siriei va fi dus în captivitate la Chir“, zice Domnul.

6. Aşa zice Domnul: „Pentru trei fărădelegi ale Gazei şi pentru patru, nu Mă voi întoarce; pentru că au dus în captivitate pe toţi captivii, ca să-i predea Edomului.

7. Şi voi trimite un foc pe zidul Gazei şi-i va mistui palatele.

8. Şi voi nimici pe locuitorul din Asdod şi pe cel care ţine sceptrul din Ascalon; şi-Mi voi întoarce mâna împotriva Ecronului şi rămăşiţa filistenilor va pieri“, zice Domnul Dumnezeu.

9. Aşa zice Domnul: „Pentru trei fărădelegi ale Tirului şi pentru patru, nu Mă voi întoarce; pentru că au predat Edomului pe toţi captivii şi nu şi-au amintit de legământul frăţesc.

10. Şi voi trimite un foc pe zidul Tirului şi-i va mistui palatele“.

11. Aşa zice Domnul: „Pentru trei fărădelegi ale Edomului şi pentru patru, nu Mă voi întoarce; pentru că a urmărit pe fratele său cu sabia, şi şi-a înăbuşit toată mila, şi mânia lui a sfâşiat neîncetat şi şi-a ţinut mânia pentru totdeauna.

12. Şi voi trimite un foc peste Teman şi va mistui palatele Boţrei“.

13. Aşa zice Domnul: „Pentru trei fărădelegi ale fiilor lui Amon şi pentru patru, nu Mă voi întoarce, pentru că au spintecat femeile însărcinate din Galaad, ca să-şi lărgească hotarul.

14. Şi voi aprinde un foc în zidul Rabei şi-i va mistui palatele, cu strigăte în ziua luptei, cu furtună în ziua vârtejului.

15. Şi împăratul lor va merge în captivitate, el şi căpeteniile lui împreună“, zice Domnul.