comori.org
comori.org

Filipeni 1

1. Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu supraveghetorii şi slujitorii:

2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos.

3. Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată amintirea mea despre voi,

4. întotdeauna, în orice cerere a mea, făcând cererea pentru voi toţi cu bucurie,

5. pentru comuniunea voastră la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum;

6. fiind încredinţat chiar de aceasta, că Cel care a început în voi o lucrare bună o va sfârşi până în ziua lui Isus Hristos;

7. după cum este drept pentru mine să gândesc aceasta despre voi toţi, pentru că voi mă aveţi în inima voastră şi, atât în lanţurile mele, cât şi în apărarea şi întărirea Evangheliei, voi toţi sunteţi împreună-părtaşi la harul meu.

8. Pentru că martor îmi este Dumnezeu cât vă doresc pe toţi în dragostea lui Hristos Isus.

9. Şi aceasta mă rog, ca dragostea voastră să prisosească tot mai mult şi mai mult în cunoştinţă şi în orice pricepere,

10. ca voi să le deosebiţi pe cele alese, ca să fiţi curaţi şi fără vină pentru ziua lui Hristos,

11. umpluţi de rodul dreptăţii, care este prin Isus Hristos, spre gloria şi lauda lui Dumnezeu.

12. Vreau dar să ştiţi, fraţilor, că împrejurările în care sunt s-au întors mai degrabă spre înaintarea Evangheliei;

13. astfel că lanţurile mele s-au arătat ca fiind în Hristos, în tot pretoriul şi tuturor celorlalţi;

14. şi că cei mai mulţi dintre fraţi, încrezându-se în Domnul prin lanţurile mele, îndrăznesc mai mult să vorbească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu.

15. Unii, în adevăr, Îl predică pe Hristos şi din invidie şi ceartă, iar alţii, de asemenea, din bunăvoinţă;

16. aceştia, în adevăr, din dragoste, ştiind că eu sunt pus pentru apărarea Evangheliei;

17. dar aceia Îl vestesc pe Hristos din duh de partidă, nu cu gând curat, intenţionând să stârnească necaz lanţurilor mele.

18. Atunci ce este? Oricum, în orice fel, fie de ochii lumii, fie în adevăr, Hristos este vestit; şi în aceasta eu mă bucur, da, şi mă voi bucura.

19. Pentru că ştiu că aceasta mi se va întoarce spre mântuire, prin cererea voastră şi prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos,

20. potrivit aşteptării stăruitoare şi a speranţei mele că în nimic nu voi fi dat de ruşine, ci, în toată îndrăzneala, ca întotdeauna, şi acum Hristos va fi preamărit în trupul meu, fie prin viaţă, fie prin moarte.

21. Pentru că pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri, câştig.

22. Dar, dacă a trăi în trup, aceasta este pentru mine rod pentru lucrare, atunci nu ştiu ce să aleg.

23. Dar sunt strâns din două părţi, având dorinţa să plec şi să fiu împreună cu Hristos, pentru că este cu mult mai bine,

24. dar a rămâne în trup este mai necesar pentru voi.

25. Şi, fiind încredinţat de aceasta, ştiu că voi rămâne şi voi fi cu voi toţi, pentru înaintarea şi bucuria credinţei voastre,

26. pentru ca lauda voastră să prisosească în Hristos Isus, prin mine, prin venirea mea din nou la voi.

27. Numai purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că vin şi vă văd, fie că sunt absent, să aud despre voi că staţi tari într-un singur duh, cu un singur suflet, luptând împreună cu credinţa Evangheliei

28. şi neînfricoşaţi în nimic de adversari: ceea ce pentru ei este o dovadă de pieire, iar pentru voi de mântuire, şi aceasta de la Dumnezeu;

29. pentru că vouă vi s-a dat har, cu privire la Hristos, nu numai să credeţi în El, ci să şi suferiţi pentru El,

30. având aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o în mine şi acum auziţi că este în mine.