comori.org
comori.org

Tefania 1

1. Cuvântul Domnului, care a fost către Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda.

2. „Voi şterge cu desăvârşire totul de pe faţa pământului“, zice Domnul.

3. „Voi nimici pe om şi pe animal; voi nimici păsările cerurilor şi peştii mării, şi pietrele de poticnire împreună cu cei răi; şi voi nimici omenirea de pe faţa pământului“, zice Domnul.

4. „Şi Îmi voi întinde mâna asupra lui Iuda şi asupra tuturor locuitorilor Ierusalimului; şi voi nimici din locul acesta rămăşiţa lui Baal şi numele chemarimilor împreună cu preoţii

5. şi pe cei care se închină înaintea oştirii cerurilor pe acoperişuri şi pe cei care se închină Domnului, care jură pe El şi jură şi pe Malcam,

6. şi pe cei care se întorc de la a-L urma pe Domnul şi nu-L caută pe Domnul, nici nu întreabă de El“.

7. Taci înaintea Domnului Dumnezeu! Pentru că ziua Domnului este aproape, pentru că Domnul a pregătit o jertfă, Şi-a sfinţit oaspeţii.

8. „Şi va fi aşa: în ziua jertfei Domnului voi pedepsi pe căpetenii şi pe fiii împăratului şi pe toţi câţi se îmbracă în haine străine.

9. Şi în ziua aceea voi pedepsi pe toţi câţi sar pragul, care umplu casele stăpânilor lor cu violenţă şi înşelăciune.

10. Şi în ziua aceea“, zice Domnul, „va fi zgomotul unui strigăt de la Poarta Peştilor şi un urlet din Mişne şi un trosnet mare dinspre dealuri.

11. Urlaţi, locuitori din Macteş, pentru că tot poporul Canaanului este distrus; toţi cei încărcaţi cu argint sunt nimiciţi.

12. Şi va fi aşa: în timpul acela voi cerceta Ierusalimul cu lămpi şi voi pedepsi pe oamenii care stau pe gunoaiele lor, care zic în inima lor: «Domnul nu va face bine, nici nu va face rău».

13. Şi averea lor va fi de pradă şi casele lor o pustietate; şi vor construi case şi nu le vor locui şi vor planta vii şi nu vor bea vinul lor“.

14. Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape şi se grăbeşte foarte mult. Este glasul zilei Domnului: omul viteaz va striga acolo cu amar.

15. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de strâmtorare, o zi de ruină şi de pustiire, o zi de întuneric şi de întunecime, o zi de nor şi de negură deasă,

16. o zi de trâmbiţă şi de alarmă, împotriva cetăţilor întărite şi împotriva turnurilor înalte.

17. „Şi voi aduce strâmtorare peste oameni şi vor umbla ca orbii“, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; şi sângele lor va fi vărsat ca ţărâna, şi carnea lor ca gunoiul.

18. Argintul lor şi aurul lor nu-i vor putea scăpa în ziua mâniei Domnului; ci toată ţara va fi mistuită de focul geloziei Lui, pentru că va aduce un sfârşit deplin, da, un sfârşit năprasnic tuturor locuitorilor ţării.