comori.org
comori.org

1. Lăudaţi pe Domnul, pentru că este bun, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

2. Să spună Israel: „Pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!“

3. Să spună casa lui Aaron: „Pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!“

4. Să spună cei care se tem de Domnul: „Pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!“

5. În necaz L-am chemat pe Domnul, Domnul mi-a răspuns şi m-a scos la loc larg.

6. Domnul este pentru mine, nu mă voi teme; ce-mi va face omul?

7. Domnul este pentru mine între cei care mă ajută; şi eu voi privi peste cei care mă urăsc.

8. Mai bine este să-ţi pui încrederea în Domnul, decât să te încrezi în om;

9. mai bine este să-ţi pui încrederea în Domnul, decât să te încrezi în cei mari.

10. Toate naţiunile mă înconjuraseră; şi în Numele Domnului le am nimicit.

11. Mă înconjuraseră, da, mă înconjuraseră; şi în Numele Domnului le-am nimicit.

12. Mă înconjuraseră ca nişte albine; s-au stins ca un foc de spini: şi în Numele Domnului le am nimicit.

13. Tu m-ai împins foarte tare, ca să cad, dar Domnul m-a ajutat.

14. Domnul este tăria mea şi cântarea mea şi El a devenit mântuirea mea.

15. Strigătul de triumf şi de salvare este în corturile celor drepţi: dreapta Domnului face fapte mari!

16. Dreapta Domnului este înălţată, dreapta Domnului face fapte mari!

17. Nu voi muri, ci voi trăi şi voi istorisi faptele Domnului.

18. Domnul m-a disciplinat cu asprime, dar nu m-a dat morţii.

19. Deschideţi-mi porţile dreptăţii; voi intra prin ele, voi lăuda pe Domnul.

20. Aceasta este poarta Domnului: cei drepţi vor intra prin ea.

21. Îţi voi mulţumi pentru că mi-ai răspuns şi ai devenit mântuirea mea.

22. Piatra pe care au lepădat-o ziditorii a ajuns cap de unghi.

23. De la Domnul a fost aceasta; este minunat în ochii noştri.

24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul; să ne bucurăm şi să ne veselim în ea.

25. Doamne, mântuieşte, Te rog! Doamne, dă prosperitate, Te rog!

26. Binecuvântat fie cel care vine în Numele Domnului! V-am binecuvântat din casa Domnului.

27. Domnul este Dumnezeu şi El ne-a dat lumină. Legaţi cu funii jertfa până la coarnele altarului.

28. Tu eşti Dumnezeul meu, şi Te voi lăuda; Dumnezeul meu, Te voi înălţa.

29. Lăudaţi pe Domnul, pentru că este bun, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!