comori.org
comori.org

1. Bine este să lăudăm pe Domnul şi să cântăm psalmi Numelui Tău, Preaînalte;

2. să vestim bunătatea Ta dimineaţa, şi credincioşia Ta, nopţile,

3. cu instrumentul cu zece coarde şi cu lira; pe higaion cu harfa.

4. Pentru că Tu, Doamne, m-ai bucurat prin fapta Ta, voi cânta de bucurie datorită lucrărilor mâinilor Tale.

5. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne! Gândurile Tale sunt foarte adânci.

6. Omul prost nu cunoaşte aceasta şi nebunul nu înţelege.

7. Când cei răi răsar ca iarba şi toţi lucrătorii nelegiuirii înfloresc, este ca să fie nimiciţi pentru totdeauna.

8. Dar Tu, Doamne, eşti înălţat pentru totdeauna.

9. Pentru că, iată, vrăjmaşii Tăi, Doamne, pentru că, iată, vrăjmaşii Tăi vor pieri, toţi lucrătorii nelegiuirii vor fi risipiţi.

10. Dar Tu vei înălţa cornul meu ca pe al bivolului; eu voi fi uns cu untdelemn proaspăt.

11. Şi ochiul meu va privi peste vrăjmaşii mei şi urechile mele vor auzi despre cei răi care se ridică împotriva mea.

12. Cel drept va înverzi ca palmierul, va creşte ca cedrul din Liban.

13. Cei sădiţi în casa Domnului vor înflori în curţile Dumnezeului nostru.

14. Ei vor aduce rod şi la bătrâneţe, vor fi plini de sevă şi verzi,

15. pentru ca să arate că Domnul este drept. El este stânca mea şi nu este nici o nedreptate în El.