comori.org
comori.org

1. Păstor al lui Israel, pleacă urechea, Tu, Cel care-l conduci pe Iosif ca pe o turmă! Tu, Cel care şezi între heruvimi, străluceşte!

2. Trezeşte-Ţi puterea înaintea lui Efraim şi Beniamin şi Manase şi vino să ne salvezi!

3. Dumnezeule, întoarce-ne! Şi fă să strălucească faţa Ta şi vom fi salvaţi.

4. Doamne, Dumnezeul oştirilor, până când va fumega mânia Ta împotriva rugăciunii poporului Tău?

5. I-ai hrănit cu o pâine de lacrimi şi i-ai adăpat cu lacrimi din plin.

6. Ai făcut din noi un motiv de ceartă pentru vecinii noştri şi vrăjmaşii noştri îşi bat joc de noi.

7. Dumnezeul oştirilor, întoarce-ne! Şi fă să strălucească faţa Ta şi vom fi salvaţi.

8. Ai adus o viţă din Egipt; ai alungat naţiunile şi ai sădit-o:

9. ai pregătit loc înaintea ei şi a prins rădăcini şi a umplut ţara.

10. Munţii au fost acoperiţi de umbra ei şi ramurile ei erau ca cedrii lui Dumnezeu.

11. Şi-a întins lăstarii până la mare şi mlădiţele ei până la râu.

12. Pentru ce i-ai dărâmat gardurile, încât toţi cei care trec pe drum o smulg?

13. Mistreţul din pădure o râmă şi fiara câmpului o mănâncă.

14. Dumnezeul oştirilor, întoarce-Te, Te rugăm; priveşte din ceruri şi vezi şi cercetează via aceasta

15. şi răsadul pe care dreapta Ta l-a sădit şi mlădiţa pe care Ţi-ai întărit-o.

16. Ea este arsă de foc, este tăiată; ei pier la mustrarea feţei Tale.

17. Fie mâna Ta peste omul dreptei Tale, peste fiul omului pe care Ţi l-ai întărit.

18. Şi nu ne vom întoarce de la Tine. Înviorează-ne, şi vom chema Numele Tău.

19. Doamne, Dumnezeul oştirilor, întoarce-ne! Fă să strălucească faţa Ta şi vom fi salvaţi.