comori.org
comori.org

1. Iată ce bine şi ce plăcut este să locuiască fraţii uniţi împreună!

2. Este ca untdelemnul preţios pe cap, care curge pe barbă, pe barba lui Aaron, care curge pe marginea veşmintelor lui;

3. ca roua Hermonului, care coboară pe munţii Sionului, pentru că acolo a poruncit Domnul binecuvântarea, viaţa pentru totdeauna.