comori.org
comori.org

1. Te voi înălţa, Dumnezeul meu, Împărate, şi voi binecuvânta Numele Tău în vecii vecilor.

2. În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău în vecii vecilor.

3. Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă şi măreţia Sa este nepătrunsă.

4. Generaţie către generaţie va lăuda lucrările Tale şi va istorisi faptele Tale puternice.

5. Voi vorbi de glorioasa splendoare a măreţiei Tale şi de faptele Tale minunate.

6. Şi ei vor spune puterea faptelor Tale înfricoşătoare şi eu voi vesti faptele Tale cele mari.

7. Ei vor face să răsune amintirea marei Tale bunătăţi şi vor cânta tare dreptatea Ta.

8. Domnul este îndurător şi milos, încet la mânie şi mare în bunătate.

9. Domnul este bun faţă de toţi şi îndurările Lui sunt peste toate lucrările Sale.

10. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne, şi sfinţii Tăi Te vor binecuvânta!

11. Ei vor vorbi despre gloria împărăţiei Tale şi vor vesti puterea Ta,

12. ca să fie cunoscute fiilor oamenilor faptele Sale puternice şi măreţia glorioasă a împărăţiei Sale.

13. Împărăţia Ta este o împărăţie a tuturor veacurilor şi stăpânirea Ta este în toate generaţiile.

14. Domnul îi susţine pe toţi cei care cad şi îi ridică pe toţi cei încovoiaţi.

15. Ochii tuturor aşteaptă de la Tine şi Tu le dai hrana lor la timpul ei.

16. Tu Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17. Domnul este drept în toate căile Sale şi bun în toate lucrările Sale.

18. Domnul este aproape de toţi cei care-L cheamă, de toţi cei care-L cheamă în adevăr.

19. El împlineşte dorinţa celor care se tem de El; le aude strigătul şi-i scapă.

20. Domnul păzeşte pe toţi cei care-L iubesc, dar nimiceşte pe toţi cei răi.

21. Gura mea va rosti lauda Domnului şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt, în vecii vecilor!