comori.org
comori.org

1. Cel care locuieşte în locul ascuns al Celui Preaînalt va rămâne la umbra Celui Atotputernic.

2. Spun despre Domnul: „Adăpostul meu şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred“.

3. Pentru că El te va salva din laţul păsărarului, de ciuma distrugătoare.

4. El te va acoperi cu penele Sale şi te vei adăposti sub aripile Sale; adevărul Său este scut şi pavăză.

5. Nu te vei teme de groaza nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,

6. nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de pieirea care pustieşte în plină zi.

7. O mie vor cădea alături de tine şi zece mii la dreapta ta; dar de tine nu se va apropia.

8. Doar vei privi cu ochii tăi şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9. Pentru că zici: „Domnul este adăpostul meu!“ şi faci din Cel Preaînalt locuinţa ta,

10. nici un rău nu ţi se va întâmpla şi nici o rană nu se va apropia de cortul tău.

11. Pentru că El va porunci îngerilor Săi pentru tine, ca să te păzească în toate căile tale:

12. ei te vor purta pe mâini, ca să nu-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

13. Vei păşi peste leu şi peste năpârcă, vei călca în picioare leul tânăr şi şarpele.

14. „Pentru că Mă iubeşte, îl voi salva, îl voi pune pe înălţime, pentru că a cunoscut Numele Meu.

15. Mă va chema şi îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi salva şi îl voi glorifica.

16. Îl voi sătura cu zile îndelungate şi-i voi arăta mântuirea Mea“.