comori.org
comori.org

1. Ferice de cei fără vină pe cale, care umblă în legea Domnului.

2. Ferice de cei care păzesc mărturiile Sale, care Îl caută din toată inima,

3. da, care nu fac nici o nedreptate; ei umblă în căile Sale.

4. Tu ai poruncit rânduielile Tale, ca să fie păzite cu grijă.

5. O, de-ar urmări căile mele să păzească hotărârile Tale!

6. Atunci nu-mi va fi ruşine când voi lua seama la toate poruncile Tale.

7. Te voi lăuda cu o inimă dreaptă, când voi învăţa judecăţile dreptăţii Tale.

8. Voi păzi hotărârile Tale, nu mă părăsi de tot!

9. Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Păzindu-se după Cuvântul Tău.

10. Te-am căutat din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale.

11. Am ascuns Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.

12. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă hotărârile Tale.

13. Am istorisit cu buzele mele toate judecăţile gurii Tale.

14. M-am bucurat pe calea mărturiilor Tale ca de toate bogăţiile.

15. Voi medita la rânduielile Tale şi voi lua seama la cărările Tale.

16. Mă voi desfăta în hotărârile Tale, nu voi uita Cuvântul Tău.

17. Fă bine slujitorului Tău, şi voi trăi şi voi păzi Cuvântul Tău.

18. Deschide-mi ochii, şi voi vedea lucrurile minunate care sunt în legea Ta.

19. Sunt străin în ţară; nu-mi ascunde poruncile Tale.

20. Întotdeauna sufletul îmi este zdrobit de dor după judecăţile Tale.

21. Tu i-ai mustrat pe cei mândri, cei blestemaţi, care se abat de la poruncile Tale.

22. Ridică de peste mine batjocura şi dispreţul, pentru că am păzit mărturiile Tale.

23. Chiar cei mari s-au aşezat să vorbească împotriva mea; slujitorul Tău meditează la hotărârile Tale.

24. Mărturiile Tale, de asemenea, sunt desfătarea mea, sfătuitorii mei.

25. Sufletul mi se lipeşte de ţărână; fă-mă să trăiesc după Cuvântul Tău.

26. Am istorisit căile mele şi Tu mi-ai răspuns; învaţă-mă hotărârile Tale.

27. Fă-mă să înţeleg calea rânduielilor Tale şi voi medita la minunile Tale.

28. Sufletul meu se topeşte în lacrimi, din cauza întristării: întăreşte-mă, după Cuvântul Tău.

29. Depărtează de la mine calea minciunii şi, în îndurarea Ta, dă-mi legea Ta.

30. Am ales calea credincioşiei, am pus înaintea mea judecăţile Tale.

31. Rămân alipit de mărturiile Tale: Doamne, nu mă lăsa de ruşine!

32. Voi alerga pe calea poruncilor Tale, când îmi vei scoate inima la larg.

33. Învaţă-mă, Doamne, calea hotărârilor Tale şi o voi păzi până la sfârşit.

34. Dă-mi pricepere şi voi păzi legea Ta şi o voi ţine din toată inima.

35. Fă-mă să umblu pe cărarea poruncilor Tale, pentru că în ea îmi găsesc plăcerea.

36. Pleacă-mi inima la mărturiile Tale şi nu la câştig.

37. Abate-mi ochii ca să nu privească deşertăciunea; fă-mă să trăiesc în calea Ta.

38. Întăreşte Cuvântul Tău pentru slujitorul Tău care se teme de Tine.

39. Depărtează de la mine dispreţul de care mă tem, pentru că judecăţile Tale sunt bune.

40. Iată, mi-a fost dor de rânduielile Tale: fă-mă să trăiesc în dreptatea Ta.

41. Şi să vină la mine bunătatea Ta, Doamne, mântuirea Ta, după Cuvântul Tău;

42. şi voi avea ce să răspund celui care mă batjocoreşte, pentru că m-am încrezut în Cuvântul Tău;

43. şi nu lua de tot din gura mea Cuvântul adevărului, pentru că am aşteptat judecăţile Tale.

44. Atunci voi păzi legea Ta neîncetat, în vecii vecilor.

45. Şi voi umbla în loc larg, pentru că am căutat rânduielile Tale.

46. Şi voi vorbi despre mărturiile Tale înaintea împăraţilor şi nu mi va fi ruşine.

47. Şi îmi voi găsi desfătarea în poruncile Tale pe care le-am iubit.

48. Şi îmi voi ridica mâinile spre poruncile Tale pe care le-am iubit şi voi medita la hotărârile Tale.

49. Aminteşte-Ţi de Cuvântul către slujitorul Tău, pe care m-ai făcut să-l aştept.

50. Aceasta este mângâierea mea în întristarea mea, că al Tău Cuvânt m-a făcut să trăiesc.

51. Cei mândri m-au batjocorit mult: eu nu m-am abătut de la legea Ta.

52. Mi-am amintit de judecăţile Tale de altădată, Doamne, şi m am mângâiat.

53. O mânie arzătoare m-a cuprins din cauza celor răi care părăsesc legea Ta.

54. Hotărârile Tale mi-au fost cântări în casa pribegiei mele.

55. Mi-am amintit noaptea de Numele Tău, Doamne, şi am păzit legea Ta.

56. Aceasta mi-a fost pentru că am păzit rânduielile Tale.

57. Partea mea, Doamne, am spus, este să păzesc cuvintele Tale.

58. Am căutat faţa Ta din toată inima: îndură-Te de mine, după Cuvântul Tău.

59. M-am gândit la căile mele şi mi-am întors paşii spre mărturiile Tale.

60. M-am grăbit şi n-am întârziat să păzesc poruncile Tale.

61. Legăturile celor răi m-au înconjurat; n-am uitat legea Ta.

62. Mă trezesc la miezul nopţii ca să Te laud pentru judecăţile dreptăţii Tale.

63. Sunt tovarăşul tuturor celor care se tem de Tine şi al celor care păzesc rânduielile Tale.

64. Pământul este plin de bunătatea Ta, Doamne; învaţă-mă hotărârile Tale!

65. Tu i-ai făcut bine slujitorului Tău, Doamne, după Cuvântul Tău.

66. Învaţă-mă o bună înţelegere şi cunoştinţă, pentru că m-am încrezut în poruncile Tale.

67. Mai înainte de a fi umilit, rătăceam; dar acum păzesc Cuvântul Tău.

68. Tu eşti bun şi binefăcător; învaţă-mă hotărârile Tale!

69. Cei mândri au născocit minciuni împotriva mea; eu voi păzi rânduielile Tale din toată inima.

70. Inima lor este îngroşată ca grăsimea; eu îmi găsesc desfătarea în legea Ta.

71. Este bine pentru mine că am fost smerit, ca să învăţ hotărârile Tale.

72. Legea gurii Tale este mai bună pentru mine decât mii de bucăţi de aur şi de argint.

73. Mâinile Tale m-au făcut şi m-au întocmit: dă-mi pricepere, şi voi învăţa poruncile Tale.

74. Cei care se tem de Tine mă vor vedea şi se vor bucura, pentru că aştept Cuvântul Tău.

75. Ştiu, Doamne, că judecăţile Tale sunt dreptate şi că din credincioşie m-ai smerit.

76. Fie, Te rog, bunătatea Ta mângâierea mea, după Cuvântul Tău faţă de slujitorul Tău.

77. Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi; pentru că legea Ta este desfătarea mea.

78. Cei mândri să fie daţi de ruşine, pentru că m-au asuprit fără temei; eu cuget la rânduielile Tale.

79. Cei care se tem de Tine să se întoarcă la mine şi cei care cunosc mărturiile Tale.

80. Fie inima mea fără vină în hotărârile Tale, ca să nu-mi fie ruşine!

81. Mi se sfârşeşte sufletul după mântuirea Ta; aştept Cuvântul Tău.

82. Mi se topesc ochii după Cuvântul Tău; şi am spus: „Când mă vei mângâia?“

83. Pentru că am ajuns ca un burduf pus în fum; eu nu uit hotărârile Tale.

84. Câte sunt zilele slujitorului Tău? Când vei face judecată asupra celor care mă persecută?

85. Cei mândri mi-au săpat gropi; aceasta nu este după legea Ta.

86. Toate poruncile Tale sunt credincioşie; ei mă persecută fără temei: ajută-mă!

87. Puţin a lipsit să mă şteargă de pe pământ; dar eu n-am părăsit rânduielile Tale.

88. Fă-mă să trăiesc după bunătatea Ta şi eu voi păzi mărturia gurii Tale.

89. Doamne, Cuvântul Tău este întărit în ceruri pentru totdeauna.

90. Credincioşia Ta este din generaţie în generaţie; Tu ai întemeiat pământul şi el rămâne tare.

91. Prin judecăţile Tale aceste lucruri rămân tari astăzi, pentru că toate Îţi sunt slujitori.

92. Dacă n-ar fi fost legea Ta desfătarea mea, aş fi pierit în necazul meu.

93. Niciodată nu voi uita rânduielile Tale, pentru că prin ele m ai făcut să trăiesc.

94. Al Tău sunt, salvează-mă, pentru că am căutat rânduielile Tale.

95. Cei răi mă aşteaptă ca să mă omoare; eu sunt atent la mărturiile Tale.

96. Am văzut sfârşitul oricărei perfecţiuni; porunca Ta este foarte întinsă.

97. Cât de mult iubesc legea Ta! Toată ziua cuget la ea.

98. Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei, pentru că ele sunt întotdeauna cu mine.

99. Am mai multă pricepere decât toţi învăţătorii mei, pentru că meditez la mărturiile Tale.

100. Înţeleg mai mult decât bătrânii, pentru că păzesc rânduielile Tale.

101. Mi-am păzit picioarele de orice cale rea, ca să păzesc Cuvântul Tău.

102. Nu m-am abătut de la judecăţile Tale, pentru că Tu m-ai învăţat.

103. Ce dulce este Cuvântul Tău pentru cerul gurii mele! Mai mult decât mierea pentru gura mea!

104. Prin rânduielile Tale am primit pricepere, de aceea urăsc orice cale a minciunii.

105. Cuvântul Tău este o candelă pentru piciorul meu şi o lumină pentru cărarea mea.

106. Am jurat, şi voi ţine, să păzesc judecăţile dreptăţii Tale.

107. Sunt foarte întristat, Doamne, fă-mă să trăiesc după Cuvântul Tău.

108. Primeşte, Te rog, Doamne, darurile de bunăvoie ale gurii mele şi învaţă-mă judecăţile Tale.

109. Sufletul meu este neîncetat în mâna mea, dar nu uit legea Ta.

110. Cei răi mi-au întins o cursă, dar nu m-am rătăcit de la rânduielile Tale.

111. Mărturiile Tale îmi sunt moştenire pentru totdeauna, pentru că ele sunt bucuria inimii mele.

112. Mi-am plecat inima să împlinesc hotărârile Tale pentru totdeauna, până la sfârşit.

113. Urăsc pe cei cu inima prefăcută, dar iubesc legea Ta.

114. Tu eşti adăpostul meu şi scutul meu; aştept Cuvântul Tău.

115. Depărtaţi-vă de la mine, voi, care faceţi răul, şi eu voi păzi poruncile Dumnezeului meu!

116. Susţine-mă, după Cuvântul Tău, şi voi trăi şi nu mă lăsa să fiu dat de ruşine în aşteptarea mea.

117. Susţine-mă, şi voi fi salvat şi voi privi neîncetat hotărârile Tale.

118. Tu i-ai respins pe toţi cei care s-au abătut de la hotărârile Tale, pentru că viclenia lor este minciună.

119. Ai îndepărtat pe toţi cei răi de pe pământ, ca zgura; de aceea iubesc mărturiile Tale.

120. Mi se înfioară carnea de frica Ta şi mă tem de judecăţile Tale.

121. Am făcut judecată şi dreptate; nu mă lăsa în voia asupritorilor mei.

122. Fii garantul slujitorului Tău spre bine; să nu mă asuprească cei mândri.

123. Mi se topesc ochii după mântuirea Ta şi după Cuvântul dreptăţii Tale.

124. Lucrează pentru slujitorul Tău după bunătatea Ta şi învaţă-mă hotărârile Tale.

125. Eu sunt slujitorul Tău; dă-mi pricepere şi voi cunoaşte mărturiile Tale.

126. Este timpul ca Domnul să lucreze; ei au desfiinţat legea Ta.

127. De aceea iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul fin.

128. De aceea socotesc drepte toate rânduielile cu privire la toate lucrurile; urăsc orice cale a minciunii.

129. Mărturiile Tale sunt minunate, de aceea le păzeşte sufletul meu.

130. Descoperirea cuvintelor Tale luminează, dând pricepere celor simpli.

131. Mi-am deschis gura şi am suspinat, pentru că doresc fierbinte poruncile Tale.

132. Întoarce-Te spre mine şi îndură-Te de mine, cum obişnuieşti faţă de cei care iubesc Numele Tău.

133. Întăreşte-mi paşii în Cuvântul Tău; şi nici o nelegiuire să nu stăpânească peste mine.

134. Răscumpără-mă din asuprirea omului, şi voi păzi rânduielile Tale.

135. Fă să strălucească faţa Ta peste slujitorul Tău şi învaţă-mă hotărârile Tale.

136. Râuri de apă curg din ochii mei, pentru că nu se păzeşte legea Ta.

137. Tu eşti drept, Doamne, şi judecăţile Tale sunt drepte.

138. Tu ai poruncit mărturiile Tale în dreptate şi în nespusă credincioşie.

139. Râvna mea mă mistuie, pentru că asupritorii mei au uitat cuvintele Tale.

140. Cuvântul Tău este foarte curat şi slujitorul Tău îl iubeşte.

141. Sunt mic şi dispreţuit; nu uit rânduielile Tale.

142. Dreptatea Ta este dreptate pentru totdeauna şi legea Ta este adevăr.

143. Necazul şi strâmtorarea m-au cuprins; poruncile Tale sunt desfătarea mea.

144. Dreptatea mărturiilor Tale este pentru totdeauna; dă-mi pricepere şi voi trăi.

145. Am strigat din toată inima; răspunde-mi, Doamne! Voi păzi hotărârile Tale.

146. Strig către Tine; salvează-mă şi voi păzi mărturiile Tale.

147. Am întrecut revărsatul zorilor şi am strigat; am aşteptat Cuvântul Tău.

148. Ochii mei au întrecut străjile nopţii ca să meditez la Cuvântul Tău.

149. Ascultă glasul meu, după bunătatea Ta, Doamne! Fă-mă să trăiesc după judecata Ta.

150. Cei care urmăresc răutatea se apropie; ei sunt departe de legea Ta.

151. Doamne, Tu eşti aproape şi toate poruncile Tale sunt adevăr.

152. De mult am cunoscut, din mărturiile Tale, că Tu le-ai întemeiat pentru totdeauna.

153. Priveşte la suferinţa mea şi scapă-mă, pentru că nu am uitat legea Ta.

154. Apără-mi cauza şi răscumpără-mă, fă-mă să trăiesc după Cuvântul Tău.

155. Mântuirea este departe de cei răi, pentru că ei nu caută hotărârile Tale.

156. Multe sunt îndurările Tale, Doamne; fă-mă să trăiesc după judecăţile Tale.

157. Mulţi sunt persecutorii mei şi asupritorii mei; nu m-am abătut de la mărturiile Tale.

158. I-am văzut pe înşelători şi m-am dezgustat, pentru că ei nu păzesc Cuvântul Tău.

159. Vezi cât de mult iubesc rânduielile Tale; Doamne, fă-mă să trăiesc după bunătatea Ta.

160. Tot Cuvântul Tău este adevăr şi orice judecată a dreptăţii Tale este pentru totdeauna.

161. Cei mari m-au persecutat fără temei, dar inima mea tremură la Cuvântul Tău.

162. Mă bucur de Cuvântul Tău ca unul care găseşte o pradă mare.

163. Urăsc minciuna şi n-o pot suferi; iubesc legea Ta.

164. De şapte ori pe zi Te laud pentru judecăţile dreptăţii Tale.

165. Mare este pacea celor care iubesc legea Ta şi nimic nu-i face să se poticnească.

166. Aştept mântuirea Ta, Doamne, şi împlinesc poruncile Tale.

167. Sufletul meu a păzit mărturiile Tale şi le iubesc foarte mult.

168. Am păzit rânduielile Tale şi mărturiile Tale, pentru că toate căile mele sunt înaintea Ta.

169. Să ajungă strigătul meu înaintea Ta, Doamne! dă-mi pricepere, după Cuvântul Tău.

170. Să ajungă cererea mea înaintea Ta. Scapă-mă, după Cuvântul Tău.

171. Buzele mele vor revărsa laudă, când mă înveţi hotărârile Tale.

172. Limba mea va vorbi cu putere de Cuvântul Tău, pentru că toate poruncile Tale sunt dreptate.

173. Fie mâna Ta în ajutorul meu, pentru că am ales rânduielile Tale.

174. Am dorit mult mântuirea Ta, Doamne, şi legea Ta este desfătarea mea.

175. Să trăiască sufletul meu, şi Te va lăuda; şi judecăţile Tale să-mi fie ajutor.

176. Rătăcesc ca o oaie pierdută: caută pe slujitorul Tău, pentru că nu uit poruncile Tale.