comori.org
comori.org

1. Voi cânta bunătatea şi judecata; Ţie, Doamne, Îţi voi cânta psalmi.

2. Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale desăvârşită: când vei veni la mine? Voi umbla în curăţia inimii mele înăuntrul casei mele.

3. Nu voi pune înaintea ochilor mei nici un lucru al lui Belial; urăsc purtarea celor care se abat: ea nu se va lipi de mine.

4. Inima stricată se va depărta de la mine; nu voi cunoaşte răul.

5. Pe cel care-l vorbeşte de rău în ascuns pe aproapele său îl voi nimici; nu-l voi suferi pe cel care are ochi mândri şi inimă îngâmfată.

6. Ochii mei vor fi peste cei credincioşi din ţară, ca să locuiască lângă mine: cel care umblă pe o cale desăvârşită, acela îmi va sluji.

7. Cel care practică înşelăciunea nu va locui înăuntrul casei mele; cel care spune minciuni nu va sta înaintea ochilor mei.

8. În fiecare dimineaţă îi voi nimici pe toţi cei răi din ţară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toţi lucrătorii nelegiuirii.