comori.org
comori.org

1. Domnul împărăţeşte: să tremure popoarele! El şade între heruvimi: să se cutremure pământul!

2. Domnul este mare în Sion şi înălţat mai presus de toate popoarele.

3. Să laude Numele Tău cel mare şi înfricoşător – El este sfânt –

4. şi puterea Împăratului care iubeşte judecata. Tu întemeiezi dreptatea, Tu faci judecată şi dreptate în Iacov.

5. Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi închinaţi-vă înaintea aşternutului picioarelor Sale: El este sfânt!

6. Moise şi Aaron, dintre preoţii Săi, şi Samuel, dintre cei care cheamă Numele Său, au strigat către Domnul şi El le-a răspuns.

7. Le-a vorbit în stâlpul de nor: ei au păzit mărturiile Sale şi legea pe care le-a dat-o.

8. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu le-ai răspuns: Tu ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător şi răzbunător al faptelor lor.

9. Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi închinaţi-vă pe muntele sfinţeniei Lui: pentru că Domnul Dumnezeul nostru este sfânt!