comori.org
comori.org

1. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul dreptăţii mele: m-ai scos la loc larg din strâmtorare; îndură-Te de mine şi ascultă-mi rugăciunea!

2. Fii ai oamenilor, până când va fi dată de ruşine gloria mea? Până când veţi iubi deşertăciunea, veţi căuta minciuna? Oprire.

3. Dar să ştiţi că Domnul Şi-a ales pe cel evlavios, Domnul va auzi când voi striga către El.

4. Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi; cugetaţi în inimile voastre în patul vostru şi fiţi liniştiţi. Oprire.

5. Aduceţi jertfe de dreptate şi încredeţi-vă în Domnul.

6. Mulţi spun: „Cine ne va arăta binele?“ Înalţă peste noi lumina feţei Tale, Doamne!

7. Tu mi-ai pus bucurie în inimă mai mult decât în timpul când grâul lor şi mustul lor erau din belşug.

8. Mă voi culca şi voi dormi în pace pentru că numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranţă.