comori.org
comori.org

1. Dumnezeu să Se îndure de noi şi să ne binecuvânteze, să facă să strălucească faţa Sa peste noi! Oprire.

2. Ca să se cunoască pe pământ calea Ta, printre toate naţiunile mântuirea Ta!

3. Să Te laude popoarele, Dumnezeule, toate popoarele să Te laude!

4. Să se bucure naţiunile şi să cânte de bucurie, pentru că vei judeca popoarele cu dreptate şi vei conduce naţiunile pe pământ. Oprire.

5. Să Te laude popoarele, Dumnezeule, toate popoarele să Te laude!

6. Pământul îşi va da rodul; Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne va binecuvânta.

7. Dumnezeu ne va binecuvânta; şi toate marginile pământului se vor teme de El.